Eesti teadlastel on võimalus osaleda 40 uues COST teadusvõrgustiku projektis

24. märtsil sulgunud konkursile esitati 899 lühitaotlust, peale hindamist paluti neist üheksakümne seitsmel esitada täistaotlus. Rahastamiseks valiti välja 40 projekti. Nagu näha, oli konkurss jätkuvalt kõrge. Projektide juhtpartnerite hulka mahtusid  ka “uustulnukad”, seekord Küpros, Horvaatia, Ungari, Poola, Sloveenia. Kokku oli 36 COST liikmesriigist (k.a. Iisrael kui assotsieerunud liige) juhtpartnerite hulgas 19 riigi esindajad (Joonis 1). Eestil pole seni õnnestunud COST projektis koordinaatoriks saada, samas osalesid meie teadlased üheksa projekti ettevalmistamisel (Joonis 2).

Joonis 1. Edukate projektide juhtpartnerite jaotus riikide lõikes

COST teadusvõrgustike projektid toetavad riikide poolt rahastatud uuringutes osalevate teadlaste koostööd –  nõupidamiste, konverentside ja seminaride korraldamist, publitseerimist ning noorteadlaste lühiajalist mobiilsust. Kuigi koostöövõrgustike projektide taotlused läbivad tiheda sõela, mille läbivad ainult vähesed (keskmine edukus on 5%), on edukates projektides  võimalus osaleda kõigi COST liikmesriikide teadlastel, kui nende uurimisteema kattub rahastatava projekti omaga.

Biomeditsiin ja molekulaarsed bioteadused (BMBS); Keemia ja molekulaarsed teadused ning tehnoloogiad (CMST); Teadused Maast, bioloogiline mitmekesisus ning keskkonna juhtimine (ESSEM); Toit ja põllumajandus (FA); Metsad, nende tooted ja teenused (FPS); Indiviidid, ühiskond, kultuur ja tervis (ISCH); Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (ICT); Materjalid, füüsikalised ja nanoteadused (MPNS); Transport ja linna areng (TUD); Valdkondade vahelised taotlused (TDP) 


Joonis 2. Rahastatavad projektid ja Eesti osalus taotluse esitamisel valdkondade lõikes.

Eestlased osalesid järgmiste projektide ettevalmistamisel:

  • BM1406: ION CHANnels and IMMUNe RESPONse Toward a lobal understanding of immune cell physiology and for new therapeutic approaches (IONCHAN-IMMUNRESPON);
  • FP1406: PINE pitch canker: STRategies for managEmeNt of Gibberella circinaTa in greenHouses and forests (PINESTRENGTH)
  • FP1407: Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)
  • IS1408: Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet)
  • IS1410: The Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (DigiLitEY)
  • TU1406: Quality Specifications for Roadway Bridges, Standardization at a European Level (BridgeSpec)
  • TD1406: Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)
  • TD1407: Network on Technology-Critical Elements – from Environmental Processes to Human Health Threats
  • TD1409: Mathematics for Industry Network (MI-NET)

COST tegevuste globaalset haaret näitab see, et uutes projektides tahavad osaleda 74 organisatsiooni, 23 COSTist väljaspool olevast  riigist. Suurim huvi osaleda on USA, Austraalia, Kanada organisatsioonidel. Suurima huvi all on Materjalid, füüsikalised ja nanoteadused ja Metsad, nende tooted ja teenused valdkonnad.

Lähem info uute projektide kohta on saadaval: COST uued projektid_nov2014

 

COST Eesti koordinaator

Ülle Must
ulle.must@etag.e

Kommenteerimine on suletud