Seminar “Avatud haridusruum IKT-vahendite abiga – tõestuspõhine haridus“ 12. novembril Brüsselis

Eesti Teadusagentuuri T&A kontaktbürool Brüsselis koostöös Eesti Teadusagentuuri, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooliga on hea meel kutsuda Teid seminarile  “Avatud haridusruum IKT-vahendite abiga – tõestuspõhine haridus ”, mis leiab aset 12. novembril kl 13:30-18:00 Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures (Rue Guimard 11/13, 1040, Brüssel).
Palun leidke ürituse programm SIIT ja taustainfoga saate tutvuda SIIN.

Ürituse eesmärk on tutvustada Euroopa Liidu algatust “Avatud haridusruum” läbi paindliku õppe. Avatud ja paindliku õppe algatuse eesmärk on Euroopas olemasoleva IKT potentsiaali täielik rakendamine, selleks et parandada haridus- ja koolitussüsteeme ning viia need vastavusse digitaalmaailma poolt pakutavate võimalustega. Avatud haridusruumi kaudu soovitakse pakkuda kodanikele võimalust omandada uusi teadmisi olenemata füüsilisest asukohast, kasutades selleks mis tahes seadmeid.

Tutvustamisele tulevad Tallinna ja Leuveni Ülikooli teadusgruppide arendused uudsete õpimeetodite ning –rakenduste väljatöötamisel. Tallinna Ülikooli esindavad PhD Tobias Ley, PhD Grete Arro ning PhD Andres Jõesaar, kes räägivad vastavalt õpianalüütikast ning innovatiivsete õpimeetodite tarbeks loodud lahendustest. TLÜ koostööpartneri, Leuveni ülikooli inimese-arvuti suhtlemisviise uuriva teadusgrupi professori Katrien Verberti ettekande teemaks on samuti õpianalüütika rakendused. Eesti kogemustest IKT-l põhineva õppe vallas kõneleb Haridus- ja Teadusministeeriumi IT-nõunik, hr Jaak Anton.

Seminaril osalevad ka Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri peadirektoraadi töötajad, arutluse alla tuleb Euroopa Komisjoni 2013. a teatise

“Avatud haridusruum: Innovatiivsed õpetamis- ja õppemeetodid kõigi jaoks uue tehnoloogia ja avatud õppematerjalide kaudu” rakendamise hetkeolukord,

samuti esitletakse värsket, EK kõrghariduse moderniseerimise ekspertgrupi poolt 22. oktoobril väljastatud raportit: “Uued õpetamis- ja õppemeetodid  ülikoolides”.

Seminarile on võimalik registreeruda 6. novembrini või kuni kohti jätkub, aadressil: http://researchinestonia.eu/activities/events/seminars/

Seminari kutset võib jagada enda kontaktvõrgustike hulgas.

 

Vallo Mulk

Büroo juhataja
Eesti T&A- kontaktbüroo Brüsselis
vallo.mulk@etag.ee
http://www.researchinestonia.eu/
Telefon: +32 2 265 0933
Mobiil: +32 470 655 155

Kommenteerimine on suletud