Tallinna Tehnikaülikool kutsub osalema täiendusõppe kursustel

Tallinna Tehnikaülikool kutsub osalema spetsiaalselt õpetajatele väljatöötatud täiendusõppe kursustel, mis aitavad kaasajastada erialaseid teadmisi ja võimaldavad õpetada tehnilisi erialaaineid. Kursused algavad 2014 a. sügissemestril ning osa on oodatud võtma üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad. Õpetajakoolitused toimuvad sihtgrupile tasuta!

Lisainformatsioon ja registreerumine õpetajatele suunatud tegevuste kohta leiad siit:

http://www.ttu.ee/taiendusoppijale/opetajakoolitus/algavad-koolitused-5/

Lisaks ootab TTÜ Tehnoloogiakool 2014. aasta sügissemestril taaskord kõiki gümnaasiumiõpilasi osalema erinevatel tehnika- ja tehnoloogiavaldkondi tutvustavatel kursustel! Sel sügisel avaneb muuhulgas võimalus tutvuda tootearenduse, ehituse ja programmeerimisega!
Edukatele kursuse läbijatele väljastatakse ka tunnistus, millega TTÜ-sse õppima kandideerimisel on võimalik saada kuni 1 lisa konkursipunkt!

Kursuste detailne info ja registreerumine TTÜ Tehnoloogiakooli kodulehel: www.ttu.ee/tehnoloogiakool

Kontakt:
Kristine Asu

Täiendusõppe spetsialist
Tallinna Tehnikaülikool
Avatud ülikool
Tehnoloogiakool
Tel: 620 3606
E-post: kristine.asu@ttu.ee

www.ttu.ee/tehnoloogiakool

Kommenteerimine on suletud