VKE instrumendi esimesed tulemused

Horisont 2020 programmis võeti kasutusele uus kolmest etapist koosnev väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) mõeldud rahastusinstrument. Instrumendi esimeses faasis saab 10 leheküljelise taotlusega taotleda 50 000 euro suurust toetust esialgse tasuvusanalüüsi ja äriplaani koostamiseks. Teises faasis viiakse läbi tootearendusprojekt, eeldatava eelarvega 1-3 miljonit eurot ning kolmandas faasis aidatakse ettevõttel leida täiendavaid rahastusallikaid juba toote turuletoomiseks.

Võis eeldada, et instrument osutub ettevõtete seas väga populaarseks, kuna rahastusmäärad on helded ning erinevalt suuremast osast Euroopa teadusprojektidest saab ettevõte osaleda üksiktaotlejana. Taotlusvoorud on kogu aeg avatud ning neli korda aastas hinnatakse laekunud projektitaotlused ära.

Praeguseks on esimene esimese faasi taotluste hindamine läbi viidud ning nagu eeldada võis, osutus konkurents väga tihedaks. Taotlusi laekus 2 666 ning vaid 155 neist saab rahastatud, mis teeb edukuse protsendiks 5,8. Äärmiselt hästi kirjutasid projekte iirlased, kelle 50-st taotlusest rahastatakse koguni 10. Kõige rohkem edukaid projekte (39), õnnestus kirjutada hispaanlastel. Eestist esitati konkursile 35 taotlust, millest 2 on kutsutud projektilepingu läbiräämistele.

Võrreldes sakslaste (11) või poolakate (1) eduka projektiga läks meil esimeses voorus väga hästi. Samas parandamisruumi on meil veel küllaga ning päris mitmel Eesti projektil jäi hindamise põhjal väga vähe rahastusest puudu. Euroopa Komisjon tõi oma esialgses hindamisraportis välja 6 soovitust, mida tulevased taotlejad võiksid kõrva taha panna:

  • Taotlused keskenduvad liialt tootele, aga mitte selle majanduslikule potentsiaalile;
  • Liiga vähe kirjeldatakse oma ettevõtet ja seda, miks just see ettevõte peaks õnnestuma ning mitte mõni konkurent;
  • Ei anta piisavalt informatsiooni olemasolevate ning konkureerivate lahenduste kohta, mis jätab mulje, et ettevõte ei ole turuga kursis;
  • Liialt vähe innovatsiooni, ehk tahetakse luua tooteid, millele on alternatiivid olemas või tahetakse olemasolevaid tooteid väga vähe täiendada;
  • Esitatakse vaid projektiidee, ilma ühegi mõtteta, kuidas seda ideed turule viia;
  • Proovitakse lihtsalt õnne ning arvatakse, et 10 leheküljelise taotluse näol on tegemist kerge rahateenimisvõimalusega.

VKE instrumendist rahastust saada ei ole nii lihtne nagu paljud esialgu arvasid, kuid tegemist on innovaatilistele ettevõtetele siiski väga hea võimalusega ja kui taotlusega vaeva näha ning idee on hea, siis on kõik võimalik. Järgmised konkursitähtajad on esimese faasi jaoks 24. septembril ning teise faasi taotlusi saab esitada 9. oktoobriks.

Täpsemat informatsiooni saab Eesti Teadusagentuurist!

Oskar Otsus
Horisont 2020 konsultant
Eesti Teadusagentuur
Oskar.otsus@etag.ee
7 317 350

 

Kommenteerimine on suletud