Väikesed, aga nutikad – lugu sellest, kuidas eestlased Kopenhaagenis teadust tutvustasid

20. juunil sõitis viiest positiivsest noorest koosnev tiim tutvustama Eesti teaduse säravaid saavutusi Kopenhaagenis toimuvale EuroScience Open Forumile (ESOF). Meeskonda kuulusid Teadusagentuurist Karin Patune ja Liis Livin ning TTÜ Biorobootika Keskusest Rasmus Raag, Jaan Rebane ja Muhammad Naveed. Nende kaaslasteks kogu festivali ajal olid TTÜ Biorobootika Keskuses sündinud allveerobotid, kelle kanda oli ilmselt kõige raskem ülesanne – tekitada külastajates positiivseid emotsioone ning huvi Eesti teaduse uusimate saavutuste vastu. Etteruttavalt võib öelda, et robotid said oma ülesandega suurepäraselt hakkama.

Foto 1. Külastajad robotit uudistamas.

 

21. – 26. juunil toimunud Euroopa suurimal teaduse festivalil olid kohal tuhanded teadusehuvilised alates noortest leiutajatest ja tublidest populariseerijatest poliitikute ning tippteadlasteni. Usutavasti suutis „Research in Estonia“ messiboks neile kõigile midagi avastamisväärset pakkuda. Oli palju neid, keda üllatas ainuüksi asjaolu, et Eesti teadus oli messialal esindatud. Lisaks robotitele oli enamikel külastajatel suur huvi selle vastu, millised on Eesti teaduse eesrindlikumad valdkonnad, kes ja kuidas koordineerib Eesti teaduse rahastamist, ning millistes ülikoolides ja programmides on võimalik läbida doktorantuuriõpinguid. Oma küsimustele said huvilised vastuse „Research in Estonia“ meeskonnaga rääkides ning lugedes spetsiaalselt ürituse jaoks koostatud lisamaterjale.

ESOFil tutvustati teadustöö tegemise võimalusi ning teadussaavutusi Eestis. Tänapäeva infoühiskonnas elame tohutu hulga andmete keskel ning vajame rakendusi, mis aitaksid infot struktureerida ja sihipäraselt kasutada. Kuna Eesti teadus on lätteks mitmetele nutikatele andmete kogumise ja analüüsimise rakendustele, ehitatigi messiboks visuaalselt taoliste rakenduste presenteerimisele üles. Messiboksis olid kohal allveerobotid, kes koguvad arheoloogia hüvanguks andmeid vee all. Lisaks selle tutvustati messil veel mitmeid Eesti innovatiivseid andmete kogumise ja analüüsimisega seotud rakendusi: uuenduslikku linna planeerimise vahendit  CUDA,  Eesti esimest satelliiti ESTCube-1 ning privaatset ja turvalist andmetöötlussüsteemi Sharemind.

Foto 2. Research in Estonia messiboks

Allveeroboti prototüüpi, põneva nimega U-CATi (Underwater Curious Archaeology Turtle), ja selle miniatuurseid mudeleid demonstreeriti kogu ürituse kestel. Väiksed robotid ujusid suures akvaariumis, mis moodustas boksi ühe seina. Robotid jäid kõigile möödujatele silma. Vähe oli neid, kes hetkekski ei peatunud, et robotitega lähemat tutvust teha. Ühtlasi said külastajad U-CATi näha 23. juuni sessioonil “Robotics for next–generation ocean science”, mida korraldas TTÜ Biorobootika Keskuse professor Maarja Kruusmaa. 24. juunil kohtus ta Eesti messiboksi juures nende huvilistega, kes soovisid kuulda allveerobootikast Eestis ning suhelda silmast silma. Sellel puhul tervitati ka kõiki messiboksi külastajaid eestipäraste suupistete ja keelekastmega.

Foto 3. Prof. Maarja Kruusmaa Research in Estonia messiboksi juures.


Külastajad kiitsid Eesti messiboksi dünaamilisust ja visuaalset atraktiivsust. Usun, et eestlaste trumbiks oli ka nende reibas meel ja avatud suhtlus kõigi huvilistega. ESOFi vältel näitas nii kodu- kui ka välismaine meedia üles suurt huvi Eesti teaduse väljapaneku vastu. Meeskonnal tuli anda mitmeid intervjuusid päevas. Tänu sellele saime saata oma sõnumi paljudeni, kes ESOFile kohale ei saanud tulla. See sõnum on äärmiselt lihtne: we might be small but we are smart. Kuigi Eesti oli näitusealal kõrvuti suurte riikide teaduse, ülikoolide ja organisatsioonide esindustega, suutsime huvilisi haarata ja teistest erineda oma kompaktselt ja löövalt esitatud info, nutikate lahenduste ning asjaliku meeskonnaga. „Research in Estonia“ väljapanek ESOFil oli mõõtmetelt väike aga vaimult suur. Seda soovime, et teaksid ka kõik tulevased Eestisse rändavad välistudengid ja -teadlased.

Järgmine EuroScience Open Forum toimub 22.-26. juulil 2016. aastal Suurbritannias, Manchesteris. Kindlasti peaks Eesti teadust tutvustama sarnastel rahvusvahelistel üritustel veelgi, kuna huvi siinse teadustöö keskkonna, tulemuste ning koostööprojektide vastu on laias maailmas olemas.

*Osalemist ESOF-il toetas Euroopa Regionaalarengu Fond Research in Estonia algatuse läbi.

 

Liis Livin

ETRA projektijuht

Kommenteerimine on suletud