Teooriast praktikasse. Kasvatusuuringud

Eestis on sotsiaal- ja kasvatusteaduste valdkonnas tehtud väga palju olulisi ja põnevaid uuringuid, mis sisaldavad mitmeid praktilisi väljundid, mille tulemusi on võimalik arvestada ja rakendada erinevates eluvaldkondades. Selleks, et paljuräägitud teaduspõhine ühiskond saaks areneda ja toimida, on oluline, et uuringutulemusi võimalikult laialt tutvustatakse ning et need jõuaksid võimalikult kiiresti adressaadini.

Kokkuvõttesse „Sotsiaal- ja kasvatusteaduste valdkonna uuringud 2008–2013. Teooriast praktikasse“ on kogutud aastatel 2008–2013 Eestis tehtud uuringuprojektide kirjeldused, rõhutades eelkõige tulemuste praktilist kasutusvõimalust. Valitud nimekirja aluseks on ETISes ja ülikoolide eneseanalüüsiaruannetes kajastatud andmed, mida uuringute vastutavad täitjad on ise täpsustanud või täiendanud. Juhul, kui infot nappis, on piirdutud uuringu teema, selle täitja ja ülikooli nimetamisega.

Parema ülevaate saamiseks on uuringud püütud nende sisu alusel koondada teatud ühise nimetaja alla, hõlbustamaks vajaliku ülesleidmist. Mõistagi on püüd uuringuid liigitada tinglik, antud juhul lähtusime eeskätt pealkirjas kajastuvast põhisõnumist. Kategooriad ja nende all kajastatud uuringud on esitatud tähestikulises järjekorras järgmiselt:

  • Ettevõtlus ja haridus (3 uuringut)
  • Kaasav haridus (4)
  • Koolikorraldus. Hariduspoliitika ja pedagoogilise mõtte ajalugu (13)
  • Kõrghariduse ja kutseharidusega seotud uuringud (4)
  • Laste ja noortega seotud uuringud (17)
  • Muutused ühiskonnas ja inimeste hoiakutes. Haridussotsioloogia (11)
  • Spordi ja tervisega seotud uuringud (7)
  • Õpetajaharidus ja õpetamine. Hindamine (45)
  • Õppimine virtuaalses õpikeskkonnas (14)

Uuringutulemuste koondamist alustati 2013. aastal, enne konverentsi „Kasvatusteadus – nähtav või nähtamatu“

Kokkuvõtte koostajad kutsuvad kõiki uurijaid nüüd ja edaspidi seda dokumenti täiendama. Täiendav info, ettepanekud ja konstruktiivne kriitika on oodatud aadressil: kasvatusuuringud@etag.ee

Loodame, et ühtsesse dokumenti koondatud informatsioon uuringute tulemuste ja tulemuste kasutusvõimaluste kohta soodustab nendega arvestamise muutumist Eesti riigi arengu oluliseks prioriteediks.

 

 
Kokkuvõtte koostajad:
Prof Leida Talts (Tallinna Ülikool)
Margit Lehis (Eesti Teadusagentuur)
Tiina Anspal (SA Archimedes)

 

Kommenteerimine on suletud