Teaduse ühisprogrammeerimise algatuste (JPI) alane seminar

10. juunil 2014 Tallinnas, Roseni tornis, Mere pst 6

Seminari eesmärk on kokku tuua inimesed, kes Eestis JPIdega tegelevad ja arutada, kuidas Eesti riik võiks nendes algatustes osalemisest võimalikult palju kasu saada. Kutsutud on nii ministeeriumide esindajad, potentsiaalsed rahastajad kui need, kes JPIde töös reaalselt osalevad ja kelle kaudu võiks Eestisse tulla uued teadmised ja lisaraha teaduskoostöö arendamiseks.

Registreerumine on lõppenud.

Seminari korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse programm “Teaduse rahvusvahelistumine”.

Ootame teie konstruktiivset panust seminari.

Lisainfo:
Liina Eek
Keskkonnaministeeriumi teadusnõunik
Liina.eek@envir.ee
Tel: 6262877, 53001912

Päevakava

10.00 – 10.15 Tervituskohv, registreerumine
10.15 – 10.20 Seminari avamine
10.20 – 10.40 Sissejuhatus JPIdesse, Maarja Adojaan, HTM
10.40 – 10.55 JPI FACCE, Maarja Malm, PÕM
10.55 – 11.05 JPI Vesi, Elve Lode, TLÜ
11.05 – 11.15 JPI Kliima, Aarne Männik, TÜ/KAUR
11.15 – 11.25 JPI Ookean, Silver Vahtra, KKM
11.25 – 11.35 Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluvad JPId, Kerstin Mahlapuu, SoM
11.35 – 11.50 ETAgi roll huvigruppide informeerimises ja JPIdes osalemises. Ülle Napa ja Liina Raju, ETAg
11.40 – 12.15 Küsimused
12.15 – 13.15 Lõuna
13.15 –  13.45 Arutelu, kuidas saaksid erinevad JPId infot jagada ja koostööd teha, erinevate ministeeriumite roll ja ETAgi koordineeriv roll info jagamises ja muus osas.
13.45 – 14.45 Arutelu (eelmise arutelu jätkuna), kuidas ministeeriumid ja laiemalt Eesti riik võiks JPidest kasu saada, kus on ühisosad (st. koostöö võimalused) ja milline võiks olla riigi strateegia (kus prioriteedid jne). Mida saaksid erinevad JPId üksteiselt õppida, kus on koostöö võimalused jms.
14.45 – 15.00 Kohvipaus
15.00 – 15.10 JPIde rahastamine, Liina Eek, KKM
15.10 – 15.30 JPIde rahastamine: ERANETides osalemine, Margit Suuroja ETAg
15.30 – 16.00 Arutelu JPIde rahastamise võimaluste ja prioriteetide osas
16.00 – 16.45 Arutelude jätk, edasise JPIde (koos)töö kavandamine
16.45 – 17.00 Kokkuvõte, seminari sulgemine

 

Kommenteerimine on suletud