Muudatused personaalse uurimistoetuse korras

9. mail toimunud Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosolekul kinnitas hindamisnõukogu mõningad muudatused „Starditoetuse ja otsingutoetuse taotlemise tingimuste ja korra“ regulatsioonis.

Olulisemad muudatused puudutavad 2015. aasta taotlusvooru tähtaega: voor avatakse 18. augustil ning sulgub 19. septembril 2014. Vooru toomine varasemale ajale võimaldab pikendada retsensentidel antavat aega retsensioonide kirjutamiseks ning tagada nende parem kvaliteet. Alates 2015. aasta taotlusvoorust on ekspertide individuaalsed retsensioonid taotlejatele mitteisikustatud kujul kättesaadavad. Personaalse uurimistoetuse järeldoktori taotlusvoor toimub jätkuvalt ajavahemikul 1.- 30. september 2014.

Selleks, et vähendada nõrkade taotluste menetlemisega seotud ajakulu, kehtestas hindamisnõukogu põhimõtte, et toetust ei saa taotleda teadlane, kelle kahe eelmise järjestikkuse taotlusvooru taotlused ei ole ületanud hindamisnõukogu poolt taotlustele kehtestatud lävendeid.

Hindamisnõukogu kaotas senise vanusepiirangu, 40 aastat, starditoetuse taotlejale. Täpsustati uurimisprojekti juhi doktorikraadi omandamise ajavahemiku määratlust – doktorikraad peab olema saadud vähemalt 2 aastat ja mitte rohkem kui 7 aastat enne starditoetuse taotluse esitamise tähtpäeva.

Samuti lisati regulatsiooni säte, mis juhtudel võib lõpetada eraldatud toetuse andmise.

Laiema avalikkuse paremaks informeerimiseks uurimisprojekti raames tehtavast tööst ja selle tulemustest viidi lõpparuandesse sisse nõue, et see sisaldaks populaarteaduslikus vormis lühikest eesti keelset esseed uurimisprojekti kohta.

Lisainfo:
Madis Saluveer, uurimistoetuste osakonna juhataja, madis.saluveer@etag.ee, tel 7300 326

Kommenteerimine on suletud