Uus veebiportaal Research in Estonia

Eesti teadust rahvusvaheliselt tutvustav veebileht Research in Estonia (http://www.researchinestonia.eu/) on huvilistele uudistamiseks avatud. Veebilehe eesmärgiks on teha Eesti teadusmaastik nähtavamaks, koondades ja vahendades infot. Eelkõige on leht suunatud välisteadlasele, -doktorandile ja teadusadministraatorile. Põnevad uudislood Eesti teadusest haaravad aga kindlasti ka laiemat publikut.

Veebilehelt saab ülevaate erinevatest teadusvaldkondadest ja institutsioonidest, kes teadusega tegelevad. Research in Estonia tutvustab huvilisele Eesti teaduse tippkeskused, tehnoloogia arenduskeskused, ülikoole ja doktorikoole. Ühtlasi leiab lehelt infot rahastusvõimaluste, Eesti TjaA kontaktbüroo kohta ning viited teistele Eestit teadusega seotud tutvustavatele lehtedele.

Research in Estonia veebileht hakkab kuuluma Eesti ametliku veebivärava Estonia.eu perre, http://estonia.eu/.

Veebileht on loodud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatud projekti „Eesti teaduse rahvusvahelise raamistiku väljatöötamine ja Brüsseli TA&I Brüsseli kontaktbüroo avamine – ETRA“ raames.

Lisainfo:
Liis Livin
Eesti Teadusagentuur
liis.livin@etag.ee

Kommenteerimine on suletud