Hariduskonverents koolijuhtimisest “Juhitav ja juhtimatu koolis”

16. aprillil 2014. aastal toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi saalis (Salme 1a) konverents koolijuhtimisest, kus käsitletakse mitmeid aktuaalseid probleeme, väljakutseid ja ka ootusi Eesti koolijuhile.

Hariduse valdkonnas on läbi viidud mitmeid uuringuid, kus on püütud mõõta koolijuhtimise mõju kooli efektiivsusele. Üks osa uurijaid on leidnud, et seos kooli tulemuslikkuse ning selle juhtimise vahel puudub, teine osa on leidnud, et seos on olemas.

Tänane Eesti hariduskorralduslik süsteem annab koolijuhile õigusi enam (koolijuht valib kaadrit, sõlmib töölepingu, käsutab kooli eelarvet jne) ning samas paneb märksa kõrgema vastutuse tulemuste eest (õpilaste õpitulemused, vanemate ja kogukonna rahulolu kooliga, erinevate õiguslike küsimuste lahendamine, kooli esindamine jne) kui paljude teiste riikide haridussüsteemid maailmas.
Tekib küsimus, kas me oleme selles osas novaatorid ning kooliarenduse esireas või on pigem tegemist hälbega normaalsest haridussüsteemi arengust?

Oma seisukohti ütlevad välja nii tegevkoolijuhid, haridusjuhtimisega seotud inimesed ülikoolist kui ka õpilased ja õpetajad. Rahvusvahelise võrdleva dimensiooni lisab konverentsile Fulbright’i professor Doyle Stevick Lõuna-Carolinast.

Konverentsil autasustatakse 2014. aasta kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimaid ning antakse ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi uue osakonna – õpetajaosakonna – tegemistest ja eesmärkidest ja tutvustatakse „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamatut“.

Konverentsipäeva modereerib dots. Hasso Kukemelk

Osalema oodatakse koolijuhte ja õpetajaid, haridusteadlasi ja -ametnikke ning loomulikult üliõpilasi.
Korraldajad: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, Eesti Teadusagentuur ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts.

Programmikomitee:
Dots Hasso Kukemelk – TÜ hariduskorralduse dotsent, programmikomitee esimees
Prof Jaan Kõrgesaar – TÜ, haridusteaduste instituudi juhataja
Karmen Trasberg – TÜ haridusteooria lektor, Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts
Enn Kirsman – Lastevanemate Liit
Margit Timakov – Eesti Õpetajate Liit
Karl Andreas Sprenk – Eesti Õpilasesinduste Liit

Praktiline teave
Osavõtt on tasuta, aga kohustuslik on eelregistreerumine  lehe allosas oleva vormi kaudu kuni 10. aprillini. Pealinnast Tartusse ja tagasi saab tellitud tasuta bussiga.

Konverentsi programmi ja registreerumisvormi leiate kodulehel http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/konverents-juhitav-ja-juhtimatu-koolis/

Lisainformatsioon: Margit Lehis, e-post margit.lehis@etag.ee, kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi koordinaator, Eesti teadusagentuur

Kommenteerimine on suletud