Noore uurija stipendium

Käesoleva aasta alguses viis Eesti Teadusagentuur Õpilaste Teadusliku Ühingu (ÕTÜ) tegevuse raames läbi konkursi Noore uurija stipendiumitele. Konkurss oli mõeldud 8.-11. klassis õppivatele süvahuvilistele noortele, kes soovivad oma uurimistööd ellu viia teadlasest juhendaja käe all. Konkursi eesmärgiks oli pakkuda huvilistele võimalust viia oma uurimus läbi teaduslaboris, osaleda välitöödel või muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös.  Lisaks sisaldab stipendium teatud mahus uurimistöö tegemiseks vajalike kulude hüvitamist (sh, juhendaja töötasu, materjalikulud ning õpilase sõidu- ja majutuskulud).

Konkursile laekus 44 sooviavaldust noortelt uurijatelt üle kogu Eesti. Uurimistöö teema/valdkond oli vaba, selle said õpilased ise välja pakkuda. Kõige populaarsemateks uurimisvaldkondadeks osutusid geneetika- ja toiduainete keemia.  Valituks osutus 15 kõige motiveeritumat õpilast/meeskonda, kelle uurimistöödele juhendajate leidmise nimel hetkel kibekiire töö käib. Uurimistööd valmivad õpilaste ja nende teadlastest juhendajate koostöös 2014. a jooksul. Valminud uurimustööga saavad noored osaleda õpilaste teadustööde riiklikul konkursil, mille tähtaeg on igal aastal 1. märtsil. Väljaantavat toetust rahastab Euroopa Sotsiaalfondi programm TeaMe.

Sarnastel tingimustel on konkurssi korraldatud varemgi. Eelmisel aastal projektis osalenud õpilastel valmis kaheksa uurimistööd, nende hulgas mitmed biokeemia ja –meditsiini valdkonna uurimused. Valminud töödest saab lähemalt lugeda nii uudsest ravimikandidaadist Alzheimeri tõve loommudelis, allergiahaiguste esinemissagedusest, tüvirakkude iseloomustamisest immuunmarkerite abil, kui lipoproteiinlipaasi keemilisest ristsidumisest, astelpajumarjade füüsikalis-keemiliste omadustest, meetodi väljatöötamisest suhkrute analüüsimiseks erinevates meesortides, radoonisisaldusest lasteasutustes ja haraka pesamaterjali koostisest.

Selleks korraks on konkurss küll läbi saanud, kuid töö Õpilaste Teaduslikus Ühingus (ÕTÜ) käib õpilaste ja teadlaste kokkuviimise nimel aastaringselt. Seega on õpilased oodatud ÕTÜ poole pöörduma ka väljaspool käimasolevaid konkursse. Samuti võivad teadlased, kes noorte juhendamisest huvitatud on, ise ÕTÜ-ga ühendust võtta ja uurimistöö teema välja pakkuda. Kasu seejuures on mõlemapoolne. Teadlasest juhendaja käe all teadusasutuses uurimistööd tehes saab õpilane teadusmaailmaga lähemalt tutvust teha. Samas on ka ülikoolidel ja teadusasutustel nii võimalik noori juba varakult teadustegevusse kaasata.

Lisainfo:
Reet Rannik
Eesti Teadusagentuur
reet.rannik@etag.ee

Kommenteerimine on suletud