LTT hariduse edendamine Scientix 2 projekti raames

Eesti Teadusagentuur liitus käesoleval aastal üle-Euroopalise loodus-, täppis- ja tehnikateaduste (LTT) alast haridust edendava projektiga Scientix 2. Rahvusvahelise projekti  eesmärgiks on edendada LTT haridust ja kujundada üle-Euroopalist võrgustikku, stimuleerides selleks koostööd õpetajate, kasvatusteadlaste, poliitikute ja teiste teadusharidusega tegelejate vahel (sh, erinevate LTT haridusega seotud projektide elluviijad). Projekti koordineerib EUN Partnership AISBL (European Schoolnet) ja selle rahastamine toimub Euroopa Liidu 7. raamprogrammi raames. Praeguseks on projekt jõudnud oma teise perioodini (Scientix 2).

Projekti esimeses perioodis (2009-2012) valmis veebiportaal (scientix.eu), mis koondab erinevaid Euroopa Liidu poolt rahastatud LTT haridust toetavaid projekte ja õppematerjale üle kogu Euroopa. Portaali väga headeks lisafunktsioonideks on võimalus tellida võõrkeelsete õppematerjalide tõlget, olla uudiskirja vahendusel kursis LTT haridust puudutavate uudistega üle kogu Euroopa, täiendada end  veebikursustel ja avaldada oma arvamust erinevates veebipõhiselt toimivates töögruppides. Samuti toimusid projekti esimeses perioodis mitmed rahvusvahelised õpetajatele suunatud nö hands on koolitused ja töötoad. Kõige olulisemaks ürituseks oli aga 2011. a toimunud ligi 400 osalejaga üle-Euroopaline  konverents Brüsselis.

Projekti teise etapi (Scientix 2, 2013-2015) tähtsamaks eesmärgiks on laiendada juba alustatud  tegevusi kohalikul tasemel igas Euroopa Liidu liikmesriigis. Selleks on loodud üle-Euroopaline koordinaatorite võrgustik, kusjuures igast riigist koordineerib projekti tegevusi üks organisatsioon/asutus. Eestist koordineerib projekti Eesti Teadusagentuur. Kohalike koordinaatorite toel on plaanis jõuda veel suurema arvu õpetajateni, viia läbi koolitusi, levitada häid õppematerjale ja praktikaid ning anda rahvusvahelistest  kogemustest tulenevalt panus riikide LTT hariduse strateegiate kujundamisse. Igas riigis on oodata mitmeid Scientixiga seotud üritusi (sh, koolitused õpetajatele ja konverentsid), lisaks on võimalus Scientixi portaali ja uudiskirja vahendusel olla kursis LTT haridust puudutavate uudistega üle kogu Euroopa. Projektiperioodi kõige tähtsamaks ürituseks on aga ligi 550 osalejaga rahvusvaheline konverents, mis leiab aset Brüsselis 24-26. oktoobril 2014.

 

Reet Rannik
reet.rannik@etag.ee

Kommenteerimine on suletud