Kasvatusteaduslikke töid ootame kuni 3. märtsini

Ootame taas kasvatusteadlasi osalema kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil!

2014. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss ootab 1. märtsiks (et 1.03 on laupäev, saab töid esitada ka 3.03) kasvatusteadlasi oma töid esitama. Konkursi preemiafond on võrreldes eelmise aastaga suurenenud ning on sel aastal 5800 eurot.

Konkursi eesmärk on väärtustada ja ergutada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile. Konkurss toimub Eesti Teadusagentuuri ning Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi koostöös, rahastajaks Haridus- ja teadusministeerium.

Välja antakse seitse preemiat järgmistes kategooriates:

1) eesti keeles publitseeritud teadustöö – 1000 eurot;
2) võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel – 800 eurot;
3) publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (Heino Liimetsa nimeline preemia) – 800 eurot;
4) magistritöö – 800 eurot;
5) populaarteaduslik töö – 800 eurot;
6) didaktilis-rakenduslik töö – 800 eurot;
7) õpikud (üld-, kutse- ja kõrgharidusõpikud, mida täiendavad metoodilised juhendmaterjalid ja õpetajaraamat) – 800 eurot.

Konkursitööd esitatakse elektrooniliselt.
Nõuded tööle:
* Konkursile tuleb esitada töö või selle koopia
* Vähemalt üks töö autoritest peab olema Eesti alaline elanik välismaalaste seaduse paragrahvi 5 mõistes.
* Konkursitöö peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2013)
* Töö peab olema registreeritud elektroonilises veebikeskkonnas www.etag.ee/konkursid . Samas keskkonnas toimub ka tööde
esitamine, vajadusel on võimalik üles laadida lisafaile. Kui töö fail on liiga mahuks (nt väga mahukas kujundatud trükis vms), siis
tuleb see saata Eesti Teadusagentuuri aadressil Soola 8, Tartu 51013 Tartu, ümbrikule „Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss“.

Lisaks tööle tuleb esitada:
* Töö iseloomustus ühes töö väärtuste põhjendusega (kuni 1 lk) – esitada elektrooniliselt registreerimiskeskkonnas
* Konkursitöö autori ja/või kaasautori kirjalik nõusolek osalemiseks juhul, kui taotlejaks ei ole autor/kaasautor ise – elektrooniliselt digiallkirjaga, selle puudumisel paberil originaalallkirjaga.

Konkursi tulemused avalikustatakse 16. aprillil Tartus toimuval konverentsil, mille peakorraldaja on TÜ Haridusteaduste instituut. Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiate aadressil http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/kasvatusteaduslike-toode-konkurss/
Palun edastage konkursiinfo kõigile võimalikele huvilistele.

Lisateave:
Margit Lehis
Konkursi koordinaator, teaduse populariseerimise osakond, Eesti teadusagentuur
Tel 730 0335, 520 3270, margit.lehis@etag.ee

Kommenteerimine on suletud