Kaitseministeeriumi doktoriõppe stipendiumi konkurss 2014

Kaitseministeerium on välja kuulutanud kaitsealaste teadusuuringute läbiviimise toetamiseks suunatud doktoriõppe stipendiumi avaliku konkursi.

2014. aasta konkursil antakse välja kaks stipendiumi, millest vähemalt üks määratakse loodus-, täppis- või tehnikavaldkonnas õppivale doktorandile ja vähemalt üks tegevväelasest doktorandile.

Ühe stipendiumi kogusuuruseks on 48 000 eurot, mida makstakse doktoriõppe nominaalaja vältel aheltoetusena.

Konkursi eesmärgiks on toetada kaitsealaste teadusuuringute läbiviimist, tekitamaks jätkusuutlikku, kaitsealasele innovatsioonile orienteeritud teaduspädevust Eesti riigikaitsele olulistes uurimisvaldkondades.

Stipendiumile kandideeriva isiku doktoriõpingud ja teadustöö teema peavad olema seotud riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnale olulise teaduskompetentsidega, mille arengu toetamine on kooskõlas Eesti Kaitseväe pikaajaliste vajaduste ning Kaitseministeeriumi strateegiliste huvidega.

Avalik konkurss kestab 14.02.–15.05.2014.
Täpsem info konkursi tingimuste ja esitatavate dokumentide kohta on leitav Kaitseministeeriumi veebilehelt: www.kaitseministeerium.ee/et/doktorioppe-stipendiumi-avalik-konkurss

 

Lisainfo
Dmitri Teperik
Teadus- ja arendustegevuse valdkonnajuht
Kaitseministeerium
Tel: +372 717 0208

Kommenteerimine on suletud