Miks.ee – noortele suunatud veebileht

Miks.ee on teaduse populariseerimise programmi TeaMe raames ellu kutsutud veebileht, mis on suunatud peamiselt noortele. Noortele, kes valivad endale eriala ning kellel on potentsiaali ennast realiseerida teadlase või insenerina. Miks.ee veeb on peamiselt keskendunud loodus-, täppis- ja tehnikateaduste erialade ja ametite tutvustamisele. Oleme valinud erialade ja ametite tutvustamise lugudesse noori, alles alustavaid teadlasi-insenere, kes räägivad oma kogemustest eriala valikul ning oma töö rõõmudest ja raskustest.

Miks.ee on samuti arenemas teaduse populariseerijate veebiks, kuhu koondub info nende korraldatavate ürituste kohta (ürituste kalender) kui ka info populariseerijate enda kohta. Ürituste infot aitame levitada 12 000 jälgijaga miks.ee Facebooki lehel ning edaspidi ka läbi miks.ee uudiskirja. Kui miks.ee Facebooki leht on peamisel suunatud noortele, siis uudiskirja saajatena näeme õpetajaid, karjäärinõustajaid, lapsevanemaid ning teaduse populariseerijaid endid.

 

Rohkem infot
Kairi Järv
kairi.jarv@etag.ee

Kommenteerimine on suletud