Välismaalaste seaduse muudatustest

1. septembrist hakkasid kehtima välismaalaste seaduse muudatused, mis puudutavad õppe- ja teadusrännet.

Välismaalaste seaduse muudatustega on näiteks lihtsustatud tudengite õppimisvõimalusi ja kvalifitseeritud spetsialistide töölevõtmist. Samuti on loodud võimalused tudengitele kooli lõpetamise järgselt otsida Eestis endale sobiv töökoht kuue kuu jooksul ilma riigist lahkumata. Kehtima hakkava seaduse muudatused puudutavad kõiki välismaalasi, kuna lisaks tingimustele muutusid ka taotluste vormid.

Kokkuvõte muudatustest välismaalaste seaduses ja sellega rakendusaktides:

Kokkuvõte tööandjatele ja ettevõtjatele

Kokkuvõte õppeasutustele

Täpsem info:

PPA kodulehel

1) Lühiajaline töötamine http://politsei.ee/et/teenused/eestis-tootamine/luhiajalise-tootamise-registreerimine/

2) Elamisluba töötamiseks http://politsei.ee/et/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/tootamiseks

3) Elamisluba ettevõtluseks http://politsei.ee/et/teenused/elamisluba/tahtajalineelamisluba/ettevotluseks/

4) Elamisluba õppimiseks http://politsei.ee/et/teenused/elamisluba/tahtajaline-elamisluba/oppimiseks/

Infotelefonil: 612 3000 (E-R 8.00-18.00)

E-posti teel:  teeninduskeskus@politsei.ee

Kokkuvõtete koostaja:
Liis Valk
Politsei- ja Piirivalveameti välismaalastetalituse juhataja

Kommenteerimine on suletud