Seminar “Excellence in research for Climate change adaptation” 19. novembril Brüsselis

19. novembril korraldab Eesti Teadusagentuuri Brüsseli T&A-kontaktbüroo seminari „Excellence in research for Climate change adaptation“. Seminarl käsitletakse Euroopa Liidus (ja globaalselt) aktuaalseid kliimamuutustega kohanemisega seotud tegevusi, rahvusvahelist teaduskoostööd ning tutvustatakse Eesti teadlaste tööd ja panust antud valdkonnas.

Käesoleva aasta kevadel võttis Euroopa Komisjon vastu EL kliimamuutustega kohanemise strateegia, mille ühe soovitusena peaksid liikmesriigid 2017. aastaks looma ja vastu võtma ka enda vastavad riiklikud strateegiad. Eestis on Keskkonnaministeerium selle protsessiga ka algust teinud, ees seisab muuhulgas ka strateegia koostamiseks ja elluviimiseks vajalike teadusuuringute kaardistamine. Samuti on Eesti (KKM) liitunud või liitumas Euroopa Liidu teaduskoostöö ühisalgatustega (Joint Programming Initiatves; JPI) kolmes kliimamuutust puudutavas valdkonnas  Kliima, Vesi ja Ookeanid. Seega on loodud eeldused saavutada suurem teadlikkus ja koostöö teiste Euroopa liikmesriikide ja Eesti kliimauurijate vahel, mille osas info andmine on ka antud seminari üks eesmärke.

Pooleteise kuu pärast, 2013. a detsembri esimese pooles plaanib Komisjon kuulutada välja EL teadus- ja arendustegevuse raamprogrammi „Horisont 2020“ esimesed taotlusvoorud. Ligikaudu 35% Horisondi kogueelarvest (~77 miljardit eurot perioodiks 2014-2020) on plaanis investeerida kliimamuutuste ennetamise, kohanemise ja vähendamisega seotud teadus- ja innovatsioonikoostööle. Horisondi kolmanda samba „Ühiskondlikud väljakutsed“ 5. väljakutse „Kliima, ressursitõhusus ja toorained“ suunab üle 3 miljardi euro keskkonna efektiivsemaks ja väiksema koormusega kasutamisega seotud teaduskoostööle. Seminar uurib, millised on Komisjoni prioriteedid antud valdkonna toetamisel Horisondi raamprogrammist.

Lisaks Euroopa Komisjoni esinejatele annavad tuntud Eesti teadlased Ülo Niinemets ja Peeter Nõges ülevaate kliimamuutuste mõjust ühiskonnale, ning rahvusvahelise teaduskoostöö olulisusest enda uurimisvaldkondades.

Seminarile registreerumine kestab kuni 14. novembrini lingil kaudu:

http://www.eformular.com/estonianrtd/ictforsociety.html

 

Vallo Mulk
Büroo juhataja
Eesti T&A kontaktbüroo Brüsselis
Square de Meeûs 1, 1000 Brussels
SA Eesti Teadusagentuur
vallo.mulk@etag.ee
Telefon: +32 2 265 0933
Mobiil: +32 470 655 155; +372 5695 0955

Kommenteerimine on suletud