7RP tervise valdkonna uudised juulis 2013

7RP tervise valdkonna viimasest taotlusvoorust

7RP tervise valdkonna viimase konkursi taotlused on hinnatud ning edukate taotlejatega on käimas läbirääkimised. Esialgsetel andmetel läks Eesti taotlejatel hästi – teise vooru pääsenud 22 taotlusest 10 osutusid edukaks. Tõsi, Eesti asutuse poolt ei koordineerita neist küll ühtki, ent osalevate partnerite kaudu peaks Euroopa teadusrahad turgutama Eesti teadust märkimisväärselt. Kuna tegemist oli kahe-astmelise taotlemisega ning käesolevad numbrid peegeldavad vaid taotlemise teist astet, siis on raske neid tulemusi mõnede varasemate taotlusvoorudega hinnata. Kahjuks ei väljasta Euroopa Komisjon taotuste lühivormide kohta mingit infot peale nende üldarvu ning edasipääsenute arvu (vastavalt 1539 ja 447). Kui Eesti osalusega taotlused olnuksid taotlusvooru esimeses astmes Euroopa keskmised (edukusmäär 29%), siis võiks tegelik edukuse määr viimases taotlusvoorus olla 45% asemel 13%. EL keskmised näitajad olid sedapuhku vastavalt 34% ja 10%.

Eesti osalusega projektidest kolmes on partneriks väikeettevõte ning pooltel juhtudel Tartu Ülikool.

Kogu raamprogrammi statistikast ja Eesti osalusega projektidest anname ülevaate suve lõpul, pärast puhkust.

 

IMI tegevustest 2013

EL ravimiuuringute alane public-private-partnership Innovative Medicines Initiative – IMI on ette valmistamas 9. ja 10. taotlusvooru. Neist esimese taotlemiseks vajalik dokumentatsioon peaks kättesaadavaks saama juba lähipäevil IMI veebilehel www.imi.europa.eu; taotluste esitamise tähtajaks saab olema selle aasta oktoobri algus. 9. taotlusvoorus rahastatavad uurimisteemad on iseenesest IMI veebilehel juba kättesaadavad:

  • WEBAE – (Web Adverse Events) – leveraging emerging technology for pharmacovigilance. Teema käsitleb ravimi(?)ohutuse tehnoloogiate tõhustamist kasutades tänapäevaseid info-kommunikatsioonivahendeid nagu näiteks Facebook, Twitter, nutitelefonide aplikatsioonid jms.
  • Developing innovative therapeutic interventions against physical frailty and sarcopenia as a prototype geriatric indication. Teema keskmes on eakate lihasnõtruse ning sarkopeenia senisest täpsem defineerimine, biokeemiliste mehhanismide väljaselgitamine, diagnostiliste markerite ning ravimikandidaatide arendamine.
  • ND4BB TOPIC 4: driving re-investment in R&D and responsible use of antibiotics. Lahendust vajav probleem on tänaste antibiootikumresistentsete infektsioonide vastase tõhusama ravi väljatöötamise vähene äriline atraktiivsus. Seetõttu püütakse selle teema raames jõuda uute uurimisemeetodite ja ärimudeliteni, mis võimaldaksid seda probleemi ületada.
  • ND4BB TOPIC 5: clinical development of antibacterial agents for gram-negative antibiotic resistant pathogens. Multiresistentsete Gram-negatiivsete bakterite põhjustatud infektsioonid on näitamas mitte ainult kasvutrendi, vaid ka muutusi haigustekitajate profiilis. Nimelt on esiplaanile kerkinud enterobakterid nagu Escherichia coli ja Klebsiella pneumoniae, mis on muutunud sagenevalt resistentseteks tsefalosporiinide suhtes. Kuna paljud neist bakteritest on samaaegselt resistentsed ka fluorokinoloonide ja aminoglükosiidide suhtes, siis on taoliste infektsioonide ravivõimalused vägagi piiratud. Lisaks on suurenenud oht atsinetobakterite ja Pseudomonas aeruginosa poolt põhjustatud oportunistlikeks infektsioonideks. Kuna olukord on küllaltki komplitseeritud, siis on ka eeldatava uuringu ette antud kavand küllaltki keerukas. Lisan siinkohal otselingi IMI 9. taotlusvooru teemade kirjeldusele.

Nagu IMI protseduurikale omane, eeldatakse esmalt akadeemiliste ning mitte-EFPIA ettevõtete jt uurimisrühmadest moodustatud konsortsiumite poolt taotluse lühivormi ehk nn Expression of Interest’i koostamist. Edukaks osutunud taotluse lühivormi esitajad kutsutakse taotluse teise vooru, kus täismahus taotlus koostatakse juba konsortsiumiga, kuhu on kaasatud EFPIA liikmed.

Leidmaks sobivaid partnereid IMI projektide jaoks on vastav vahend ka IMI kodulehel; alternatiivne võimalus on loodud Saksa Haridus- ja Teadusministeeriumi initsiatiivil. Mõlema puhul on vajalik esmalt kasutajaks registreerimine ning tuleb varuda ka pisut kannatlikkust tutvumaks süsteemi tööriistadega. Ent tulemus peaks seda kõike ka väärt olema.

IMI poolt rahastatud projekt EMTRAIN, mille eesmärgiks on üle-euroopalise farmakoloogia-alase koolitusinfo (sh ka magistri- ja doktoriõpe) platvormi loomine, avas hiljuti ka platvormi kodulehe. Loodetavasti pakub see farmakoloogiahuvilistele toredaid võimalusi enesetäiendamiseks ja kraadiõppeks.

 

Koolitused ja konverentsid

7RP projekt Health2Market korraldab 2.-6. septembril 2013 Prantsusmaal Sophia-Antipolis’es koolituse „Entrepreneurship and Business Planning in health/life sciences“. Sõidu- ja majutuskulud tuleb osalejatel katta ise, koolitus aga on osalejatele tasuta. Registreerimine Health2Market kodulehel kuni 22. juulini 2013.

Euroopa Nanomeditsiini Tehnoloogiaplatvorm – The European Technology Platform on Nanomedicine – on koostanud nanomeditsiini valge raamatu Contributions of Nanomedicine to Horizon 2020, mis võiks piisava toetuse korral anda suunised ka vastavasisulisteks tegevusteks Horisont 2020 raames. Toetusavalduse võimaluseks on loodud vastav veebivorm.

Cancer Bio-Santé Cluster ja  Oslo Cancer Cluster korraldavad 14.-15. oktoobril 2013 Toulouse’is konverents-partnerlusürituse „Fifth European Cancer Cluster Partnering“, mis on orienteeritud eeskätt onkoloogiaga seotud spetsialistidele nii akadeemilistest ja teadusasutustest, kliinikutest, biotehnoloogia- ja farmaatsiaettevõtetest, investorfirmadest jne. Asutust, uurimisrühma või ettevõtet tutvustava ettekande esitamise tähtaeg on 20. september 2013. Üritus on tasuline, lähem info selle veebilehel.

 

Muud EL tervise valdkonna uudised

Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon EMBO on välja kuulutanud molekulaarbioloogia alaste ürituste – seminarid, koolitused, konverentsid – korraldamiseks toetuste taotluskonkursi. Taotluse esitamise tähtaeg on küll juba 1. august 2013, ent kui mõni hea mõte on juba varasemast olemas, siis selle jõuab taotluseks vormistada küll. Lähem teave mõistagi EMBO kodulehel.

Napoli Tehnopol ning Napoli Kommertskoda korraldavad 22.-23. oktoobril 2013 Naapolis konverentsi „Italian Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy“. Ehkki konverentsi fookus on ELi ja Vahemere maade koostööl, on põnevad kaastööd mistahes maailma otsast alati teretulnud. Teeside esitamise tähtaeg on 6. september 2013 ning lähem info konverentsi ja registreerimise kohta on loomulikult vastaval veebilehel.

Euroopa Komisjon on avalikuks arvamusavalduseks esitanud ELi töötervishoiu strateegiadokumendi „Evaluation of the European Strategy 2007-2012 on health and safety at work“. Nn avalik konsultatsioon kestab 26. augustini 2013 ning dokumendi ja arvamusavalduse vormi leiab EK kodulehelt.

Kommenteerimine on suletud