Karjäär saab alguse kindlast vundamendist

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) koos liikmetega on viimastel aastatel hakanud järjest enam pöörama rõhku IKT (info-ja kommunikatsioonitehnoloogia) valdkonda populariseerivatele tegevustele põhi- ja gümnaasiumiastmes. IKT ettevõtjate koolikülastused, IT Öö koostöös avatud noortekeskustega jms on alles algus, et aidata noortel luua korralik baas reaalaineteadmistest ning teha teadlik karjäärivalik.

Rahvusvahelised uuringud ennustavad, et 2015. aastaks eeldavad 90% töökohtadest esmaste e-oskuste olemasolu. See tähendab, et enamikel ametikohtadel muutub eduteguriks see, kuivõrd suudetakse toime tulla üha keerulisemaks muutuvate tehnoloogiatega ja programmidega, millega töötamiseks on vaja senisest enam teadmisi ja kogemusi.

ITL liikmed puutuvad sageli kokku väärarvamusega, et noored, kes istuvad koolipingis täna, teavad ja mõistavad IT-d väga hästi ning õpivad uusi infotehnoloogia võimalusi lennult. Osaliselt vastab see  tõele – meie lapsed on meist aktiivsemad erinevate IT teenuste kasutajad. Teisalt aga ei ole need teadmised ja kogemused piisavad, et moodsat tehnoloogiat tulevikus enda kasuks tööle panna või et nende teadmiste baasilt valida tulevikus elukutseks IT. Kui vundament reaalainetes on kehv, hakkab tulemus varem või hiljem logisema, mistõttu tuleb õigeid valikuid teha teadlikult ja varakult: kindlasti enne gümnaasiumi lõppu.

ITL koos oma liikmetega on viimastel aastatel võtnud ette üle 50 koolikülastuse, kus ettevõtjad koos valdkonna tudengitega räägivad koolis IKT karjäärivõimalustest ja ametitest. Kokkuvõtlikke ettekandeid saab näha http://startit.ee/videod. Samuti oleme kolm aastat järjest korraldanud koostöös noortekeskustega üle-eestilist IT ÖÖ-d, mille mõte on olnud näidata noortele, kui põnev ja mitmeti rakendatav võib IT olla ja et igaüks meist võib olla uue IT teenuse idee välja arendaja.

Sel aastal otsustas IKT sektor teha sihipärasemalt koostööd „Tagasi kooli“ algatusega, mille tulemusena  suundus märtsi keskel kampaania „Reaalainetega edukaks“ raames koolidesse üle Eesti oma kogemusi jagama enam kui 100 IKT valdkonnas töötavat inimest. Peamiselt asendasid IKT valdkonna külalisõpetajad reaalainete, aga ka klassijuhataja ja ühiskonnaõpetuse tunde, kokku jagati kogemusi pea 200 korral. Teemad olid peamiselt seotud tehnoloogia arenguga Eestis ja maailmas, aga räägiti ka robootikast ja leiutamise valdkonnast. Algatuse eesmärgiks oli ärgitada noori reaalaineid õppima ning näidata läbi isikliku kogemuse, kuidas täppisteadused on seotud igapäevaelu ja karjääriga.

Meie ettevõtmiste peamine mõte on selgitada noortele seda, et IT on tänapäeval kõikjal ja interdistsiplinaarselt seotud erinevate eluvaldkondadega. Samuti toome praktilisi näiteid IT ametitest ja räägime, millist tööd teevad inimesed  keeruliste nimedega ametkohtadel tegelikult.

2011. aastaga võrreldes tõusis  aastal 2012 IKT erialadele õppima astujate arv ülikoolis: see on hea algus ja annab lootust, et sektor pingutab õige asja nimel. Kindlasti võiks ju viidata kehvale hariduskorraldusele või pugeda reaalaineõppe nõrkuse taha, kuid selleks, et aidata kaasa valdkonnale soodsate otsuste tegemisele noorte pool, saab ka ise midagi ära teha.  Loodame, et IKT erialaliidu algatustest ja koostööst ettevõtjatega, eesmärgiga populariseerida oma valdkonda ja soodustada IKT  karjäärivalikut, saavad inspiratsiooni ja julgustust ka teised sektorid!

 

Doris Põld
ITL projektijuht

 

Kommenteerimine on suletud