Brüsselis esitletakse 50-aastaste ja vanemaealiste uuringu kogumikku

27. juunil 2013 esitletakse Brüsselis Euroopa 50-aastaste ja vanemaealise rahvastiku eluolu kirjeldava uuringu tulemusi kajastavat kogumikku “Active Ageing and Solidarity between Generations in Europe – First Results from SHARE after Economic Crisis”. Kogumik annab põhjaliku ülevaate Euroopa üle 50-aastaste inimeste tervislikust seisundist, töötamisest või pensionil viibimisest, toimetulekust ja sotsiaalsest võrgustikust kriisijärgses Euroopas 2010-2011. aastal.

Kogumikus kajastuvad ka Eestis 2010-2011. aastal läbi viidud uuringu tulemused, mis viidi läbi osana suurest üle-euroopalisest SHARE-uuringust (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Eestis viisid kõnealust uuringut läbi Tallinna Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Eesti Geriaatria ja Gerontoloogia Assotsiatsioon ning Sotsiaalministeerium koostöös Statistikaametiga. Uuringu läbiviimist toetasid Euroopa Komisjon (grant nr VS2009/056) ja Sotsiaalministeerium.

Euroopa ühiskond vananeb ning seetõttu on uuringu tulemused väga vajalikud vanemaealiste majandusliku ja sotsiaalse toimetuleku välja selgitamiseks, et saaks hinnata ja kujundada neile suunatud sotsiaal-, hooldus- ja pensionipoliitika meetmeid. SHARE uuringu põhjal tekib Eestis järjepidev andmestik rahvastiku vananemisprotsesside ja poliitikamõjude seireks ning võrdlevaks analüüsiks teiste Euroopa riikidega. Viimases uuringulaines osales 16 Euroopa riiki, kuid võrreldavad uuringud on käivitunud ka Ameerika Ühendriikides, Aasias (Hiina, Lõuna-Korea, India) ja Lõuna-Ameerikas (Mehhiko, Brasiilia, Argentiina).

Registreerumine kogumiku esitlusele kestab 31. maini 2013, palun teatage oma osalemissoovist Stephanie Lassoni e-posti aadressile lasson@mea.mpisoc.mpg.de.

Lisainformatsioon: www.share-project.org.
Kutse saate avada ka SIIT

Krista Must
Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht
640 9215, 56 285 557
krista.must@tlu.ee www.tlu.ee

Kommenteerimine on suletud