Kahese kasutuse teadus- ja arendustegevuse (T&A) teemaline töötuba Sisekaitseakadeemias

21. veebruaril toimus Sisekaitseakadeemias töötuba kahese kasutuse T&A tegevuse teemal. Kahene kasutus (dual-use) markeerib tooteid-teenuseid, mida saab kasutada nii sõjalisel otstarbel kui ka tsiviilelus. Töötoas osalesid esindajad haridus- ja teadusministeeriumist, siseministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, kaitseministeeriumist, kaitseväest ning ministeeriumite allasutustest (SMIT, RIA, EAS, PPA, PÄ. jt).

Töötuba oli kokku kutsutud kaitseministeeriumi initsiatiivil ning viidi läbi tihedas koostöös Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse ja Sisekaitseakadeemiaga. Töötoa eesmärk oli suurendada ministeeriumite ja nende allasutuste vahelist T&A koostööd ja leida ühishuve kaitse, julgeoleku ja turvalisuse valdkonnas. Eesmärgi edukamaks täitmiseks oli kohale kutsutud kolonel Mika Hyytiäinen, kes jagas Soome kogemust kahese kasutuse T&A vallas ning töötoa paneelides  tutvustati erinevate riigiasutuste T&A poliitikat.

Töötoas saadud ideede ja mõttete tulemusel kirjutab Rahvusvaheline Kaitseuuringute keskus valmis mõttepaberi Dual-use R&T. Mõttepaberi valmides kutsutakse kokku kahese kasutuse töörühm, mis hakkab tegelema kahese kasutuse tehnoloogilise teekaardi koostamisega, arvestades Eesti prioriteete ja võimekust. Pikemas perspektiivis võiks tulevikus kujuneda välja uus riiklik programm, mis toetab riigikaitse- ja julgeolekualast teadus-arendustegevust.

Kontakt:
Mikk Lellsaar
Teadus- ja arendustegevuse peaspetsialist
Kaitseministeerium

Kommenteerimine on suletud