7RP tervise valdkonna uudised veebruaris 2013

7. raamprogrammi tervise valdkonna 2013. aasta programmis on tegevusi veel õige vähe järele jäänud. Taotlusvoore enam tulemas ei ole, viimase taotlusvooru 2. astme tähtaeg oli just 6. veebruaril 2013. Loodetavasti said teise taotlusvooru pääsenutel taotlused korrektselt vormistatud ja estiatud. Ja loodetavasti õnnestus vältida ka viimasel minutil esitamist, mis võib süsteemi ülekoormuse tõttu põhjustada lisastressi. Ühe varasema taotlusvooru analüüs näitas, et ligi 70% taotlustest esitatakse viimasel päeval ning neist omakorda umbes pooled viimase tunni vältel.
Seni allkirjastamata grandilepingud varasematest taotlusvoorudest peaksid lähinädalail viimaks signeeritud saama. Käesoleva taotlusvooru edukad projektid peaksid selguma hiljemalt maikuus ja nende rahastamine võiks alata juba käesoleval aastal. Euroopa Komisjoni ülevaate kohaselt on esimeste taotlusvoorude ligi 300 päevane keskmine menetlusperiood (s.o aeg taotluse esitamise tähtajast lepingu allkirjastamiseni, hõlmates seega nii hindamisprotseduuri kui ka läbirääkimisi ning vajadusel siis ka projekti täiendamist; pikim menetlusaeg on olnud 534 päeva) möödunudaastase taotlusvooru näitel kahanenud 190-päevaseks.
2014 toob endaga kaasa Horisont 2020, mille üksikasjadest on veel väga vähe teada. Siiski on lubatud, et aasta teises pooles saab kogu tutvustav ning taotlemiseks vajalik dokumentatsioon valmis, omavahel kooskõlastatud ning taotlejaile kättesaadavaks. ’Aasta teise poole’ mõiste on senini paraku defineerimata.
Eesti tervise valdkonna teadlaste osalusest raamprogrammis saab koostatud eraldi analüüs kevadel, kui ka viimase taotlusvooru tulemused on teada. Seniste andmete põhjal on meie osalus projektides enam-vähem EL keskmisel tasemel.

Euroopa Liidu public-private-partnership (PPP) programmi Innovative Medicines Initiative (IMI) raames on sel aastal siiski plaanis mitmeid tegemisi.
• IMI 8. taotlusvoor avanes 17. detsembril 2012; I astme taotluste e nn Expression of Interest (EoI) esitamise tähtaeg on 19. märts 2013. Olgu meelde tuletatud, et EoI esitavad teadlaste, VKE-de jt organisatsioonide poolt moodustatud konsortsiumid, kuhu ei ole veel kaasatud EFPIA liikmelisusega farmaatsiaettevõtteid. Edukate taotluste puhul koostatakse täismahus taotlus juba täiskonsortsiumiga, st sellesse kuuluvad ka farmaatsiaettevõtted. IMI 8. taotlusvooru teemad on küllaltki fokuseeritud:
– Mikroobide ravimresistentsuse teema raames oodatakse antud taotlusvoorus projektitaotlusi alateemadele, kus käsitletaks kliinilisi katseid Staphylococcus aureus’e alfatoksiini blokeerivate monoklonaalsete monoklonaalsete antikehade väljatöötamiseks; ning Gram-negatiivsete bakterite vastaste ravimite avastamiseks ja arendamiseks.
– Etioloogial põhinevate taksonoomiate arendamise teema raames peaks projekt käsitlema süsteemse erütematoosse luupuse, sidekoe haiguste ja reumatoidartriidi uue klassifiklatsiooni väljatöötamist; ning neurodegeneratiivsete haiguste, kus fookuses on Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi, uue klassifiklatsiooni väljatöötamist
– Üle-euroopalise indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude panga loomine.
Lähem info teemade ning taotlemistingimuste kohta on IMI kodulehel www.imi.europa.eu.

• Koostöös Critical Path Institute’ga, mis on samuti uute ravimite turuletoomisele orienteeritud PPP programm, korraldatakse 7. Märtsil Brüsselis konverents ‘Collaborating for Cures – Leveraging Global Public-Private Partnerships to Accelerate Medical Product Development’. Konverentsil käsitletakse nii PPP-de võimalusi ravimiarendajatele kui ka PPP-de omavahelise sünergia potentsiaali; mööda ei saa minna ka intellektuaalomandiga seonduvast. Eraldi sessioonil keskendutakse konkreetsete valdkondade (nt Alzheimeri tõbi, tuberkuloos) küsimustele, esitledes uuemaid saavutusi, metoodikaid ja veel lahendamata küsimusi nende haiguste ravis. Konverentsil osalemine on tasuta, ent osalejail tuleb endil katta reisi- ja majutuskulud. Konverentsile registreerimist ja täiendavat teavet vahendab IMI veebileht.

26. veebruaril 2013 toimub iga-aastane EL raamprogrammi teemaline konverents, seekord pealkirja all „Horisondil on Horisont“. Konverentsil käsitletakse 2013. aastal lõppeva 7. raamprogrammi hetkeseisu, konverentsi põhitähelepanu on aga suunatud 2014. aastal algava järgmise raamprogrammi Horisont 2020 ettevalmistamisele. Konverentsi ettekandjad on nii Eestist, Iirimaalt, Saksamaalt, Soomest kui Euroopa Komisjonist. Tartust minejatele korraldatakse ühine transport. Lähem info ja registreerimine Teadusagentuuri kodulehel www.etag.ee.

Euroopa Komisjon otsib eksperte Horisont 2020 nõuandegruppi (Advisory Group). Huvitatud peavad oma nimed esitama hiljemalt 06. märtsiks. Rohkem infot kandidatuuri esitamiseks leiate vastavalt Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Euroopa Parlament korraldab koostöös Iiri eesistumismeeskonnaga Brüsselis 04-08. märtsil konverentsi “EU Science: Global Challenges & Global Collaboration”. Konverentsile oodatkse teaduspoliitikuid, teadlasi ning ettevõtjaid ligikaudu 100 riigist arutama globaalseid probeeme kui väljakutseid EL teadusele. Seetõttu on konverentsil keskseks teemaks ka rahvusvaheline teaduskoostöö Horisont 2020 raames. Rohkem infot ürituse programmi ja registreerumise kohta leiate siit: http://www.globalsciencecollaboration.org/home

18. märtsil korraldab VKE-de raamprogrammi kaasamisele orienteeritud projekt Fit for Health koolitusseminari “Exploitation of FP7 R&D Results”. Üritus toimub Viinis ja on tasuta, ent osalejad peavad ise leidma võimaluse sõiduks ja majutuseks. Lähem info ja registeerimine toimub projekti kodulehe kaudu.

“European Month of the Brain” hõlmab mitmeid neuroteadusele pühendatud üritusi 2013. aasta maikuus. Suuremad konverentsid toimuvad 14. mail 2013 Brüsselis ning 27.-28. mail 2013 Dublinis. Lisaks on plaanitud veel mitmesuguseid üritusi nii Brüsselis kui ka teistes Euroopa paikades. Euroopa Komisjon on sellealase teabe koondanud vastavale veebilehele.

5.-6. juunil 2013 toimub Brüsselis suurejooneline kongress “World Research and Innovation Congress – Pioneers in Healthcare”. Ürituse koostööpartneriteks on COST, European Research Council, European Science Foundation, EuropaBio and ResearchCanda jt. Eesmärgiks on tuua kokku politiikud, teadlased, teaduse ja tervishoiu organisatsioonide, erasektori ning erinevate rahastajate esindajad, ning analüüsida terviseuuringute rahastusvõimalusi ning planeerida koostööd tulevikuks. Esinejateks on lisaks valdkonna tippteadlastele ka kõrgetasemelised esindajad, nt Ann Glover Euroopa Komisjonist, Hugh Laverty IMI-st, Teresa Lago Euroopa Teadusnõukogust, Vanessa Campos-Ruiz Euroopa Teadusfondist, COSTi president Ángeles Rodríguez-Peña, Marcelo d’Agostino Maailma Terviseorganisatsioonist, Vinnova tervise sektsiooni direktor Johanna Adami jt. Tõsi, registreerimistasu on küll päris suur – £ 440+VAT. Kui see ag on jõukaohane, siis registreerimine ja muu info leidub konverentsi veebilehel.

Avanes ERA-NET projekti HIVERA teine ühiskonkurss, kus rahastatavateks teemadeks on Advanced research on reservoirs and cure ja Research on prevention and treatment. Projektis peavad osalema vähemalt kolm partnerit HIVERA partnerriikidest (Belgia, Eesti, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa ning projektid võivad kesta kuni 36 kuud.
Taotluste esitamise tähtaeg on 13. aprill 5.00 p.m GMT; HIVERA Eesti kontaktisik on Iige Maalmann iige.maalmann@etag.ee. Ühiskonkursi täpsem info, teemade kirjeldus ja taotlemise juhend: www.hivera.eu/ Teadusagentuur rahastab ühiskonkursil edukaks osutunud Eesti partnereid kokku 100 000 euro ulatuses.

Euroopa Komisjon üllitas hiljuti juhendmaterjali “Communicating Research & Innovation” teadustulemuste – eeskätt just raamprogrammi projektide omade – levitamisest. Juhend peaks sobima siiski mistahes vahenditest rahastatud projekti tulemuste kajastamiseks ja on eeldatavasti abimeheks ka projektitaotluse vastava peatüki kirjutamisel. Juhend on tasuta ning ka pdf-vormingus veebist allalaaditav.

Avanenud on Taiwani-Eesti teaduskoostööprogrammis reisigrantide taotlusvoor aastaks 2013. Reisigrante saavad taotleda nelja valdkonna teadlased: keskkonna- ja bioteadused, ühiskond ja kultuur, terviseuuringud, füüsikateadused ja tehnika. Taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2013. Lähem info ja taotlusvorm on Teadusagentuuri kodulehel www.etag.ee.

Kuni 1. aprillini on võimalik esitada taotlusi Šveitsi stipendiumiprogrammile Sciex, mis toetab doktorante ja järeldoktoreid. Konkursi eelarve võimaldab vastu võtta kuni 20 taotlejat Eestist. Stipendiumiprogrammi kestvus on üks aasta. Täpsema teabe leiab Sciex’i kodulehelt.

22.-24. mail 2013 toimub Euroopa Molekulaarboloogia Labori Täiendkoolituskeskuses (EMBL Advanced Training Centre) Heidelbergis struktuuribioloogia alane konverents „Instruct Biennial Structural Biology Meeting“. Osalemine on prii, ent reisistipendumeid ei pakuta. Esinejate seas on aga mitmeid nimekaid teadlasi, lähem info ürituse kohta leidub selle veebilehel.

Samas pakub aga Euroopa Molekulaarbioloogia Organisatsioon EMBO toetust molekulaarbioloogia valdkonna teadusürituste – konverentsid, seminarid jms – korraldamiseks 2014. aastal. Ehkki tähtaeg – 1. märts 2013 on juba väga varsti, oleks see siiski võimalus juhul, kui ürituste ettevalmistused on juba käimas. Lähemalt saab lugeda EMBO uudiskirjast.

Raamprogrammi hindajaks saab nüüd registreeruda osalusportaalis. Raamprogrammi hindajaks registreerumise keskkond kolis möödunud aasta lõpul CORDISest Osalusportaali (Participant Portal). Uuenenud keskkond võimaldab Euroopa Komisjonil senisest paremini leida sobivaid eksperte erinevate ülesannete (taotluste hindamine, projektide vahehindamine ja monitoorimine) jaoks.  Vanas andmebaasis registreerunud eksperdid saavad uuest keskkonnast automaatse teate palvega oma profiili uuendada ja täita andmebaasi kvaliteedi tõstmiseks lisatud uued väljad. Otselink vastavasse keskkonda on siin: Registreerumine eksperdiks. Just taotluste hindajamine õpetab kõige praktilisemate näidete abil hea taotluse koostamise ning vigade vältimise nippe.

Eesti edukate raamprogrammis osalejate andmebaas sai viimaks kolitud uuele aadressile http://edukad.etag.ee/ Ühtlasi parendati andmebaasi funktsionaalsust. Toredat kasutamist!

Šveitsi kolleegid said möödunud aasta lõpul testimisküpseks veebivahendi, mis aitab leida sobivaimat võimalust raamprogrammis osalemiseks. Ehkki nüüd 7 raamprogrammi lõpul on võimalused jäänud tagasihoidlikuks, võib seda katsetada siiski. Vähemalt esialgu on selle otsingutööriista kasutamine tasuta ja paikneb see siin: http://www.opportunity-finder.com.

Argo Soon

7RP konsultant tervise ja biomajanduse valdkonnas

argo.soon@etag.ee

Kommenteerimine on suletud