Politsei- ja Piirivalveameti koolitus “Elamisload välisteadlastele ja -tudengitele”

Eesti EURAXESS võrgustik kutsub Politsei- ja Piirivalveameti koolitusele “Elamisload välisteadlastele ja -tudengitele”.

Koolitus toimub:
22. jaanuaril kell 10.00-13.00 Tallinnas, Tallinna Ülikooli vanas peamajas, Narva mnt 25, ruum T-305.
29
. jaanuaril kell 14.00-17.00 Tartus, Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna õppehoones, Lossi tn 36, ruum 215.
Koolituse kestus 3 tundi koos kohvipausiga.

Lektoriks on kutsutud Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonna välismaalastetalituse juhataja.

Koolituse kava:
1. Tähtajaline elamisluba töötamiseks
• Taotlemise tingimused õppejõuna, teadlasena või EL sinise kaardi alusel töötamiseks
• Elamisloa kehtivusaja määramine
• Alternatiiv tähtajalisele elamisloale – lühiajalise töötamise registreerimine
2. Tähtajaline elamisluba õppimiseks
• Taotlemise tingimused
• Elamisloa kehtivusaja määramine
• Alternatiiv tähtajalisele elamisloale – viisa alusel õppimine
• Kas ja millal on elamisloaga õppimiseks välismaalastel õigus töötada? Töötamine vs praktika
3. Praktilised küsimused ja harjutused:
• Ankeetide täitmine ja taotlemiseks vajalike lisadokumentide esitamine
• Elamisloa tingimused ja nende muutumine – uuel alusel elamisloa taotlemise küsimus
• Elamisloa pikendamise taotluse esitamine
• Eesti välisesinduste roll elamisloa taotluste vastuvõtmisel ja elamisloakaardi väljastamisel
• PPA kodulehe kasutamine
• PPA kirjade ja otsuste tõlkimise küsimused
4. Muudatused tulevikus:
• Välismaalaste seaduse muudatused
• PPA plaanid

Koolitusele palume registreeruda 18. jaanuarini aadressil http://euraxess.ee/kutse-ppa-koolitusele.

Küsimuste korral kirjutage palun aadressil anna.mossolova@etag.ee.

 

Kommenteerimine on suletud