IKT konkursside avamine 18. septembril 2012

2013. aasta IKT tööprogrammis avatakse 18. septembril 2012 11. konkursivoor (kõikide teemade sulgemistähtaeg ehk viimane taotluste esitamise aeg on 16. aprill 2013). Avatavad teemad on järgmised:

1. IT-võrku ja teenuste infrastruktuure (Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures) käsitlev valdkond:

2. Robootika ja kognitiivsete süsteemide (Cognitive Systems and Robotics) valdkond:

Uusi teemasid ei ole. Viimased teemad avati 10. taotlusvoorus (avamine: 10. juuli 2012 – sulgemine: 15. jaanuar 2013): test.artmedia.ee/innovaatika/2012/06/ikt-konkursside-avamine-10-juulil-2012/

3. Komponentide ja süsteemide alternatiivsete lahenduste
(Alternative Paths to Components and Systems) valdkond.

 

4. Keeletehnoloogia valdkond (Technologies for Digital Content and Languages)


5. CO2 vähendamise (Low-carbon economy) valdkonnas avati kaks teemat:


6. Ettevõtluse ja tootmise valdkond (ICT for the Enterprise and Manufacturing):
Uusi teemasid ei ole. Viimased teemad avati PPP taotlusvoorus (avamine: 10. Juuli 2012-sulgemine:  4. detsember 2012): test.artmedia.ee/innovaatika/2012/06/ikt-konkursside-avamine-10-juulil-2012/

7. Kultuuriressurssidele ja õppele suunatud IKT (ICT for Learning and Access to Cultural Resources) valdkonnas avati üks teema:


8. Tulevikutehnoloogiate (Future and Emerging Technologies) valdkond.

– Riiklike ja regionaalsete rahastajate vaheline ERANET:


Horisontaalsetes valdkondades avati järgmised teemad:

9. Horisontaalsed tegevused (Horizontal actions)


NB! Kuni 15. jaanuarini saab taotlusi esitada ka 10. taotlusvoorus, milles käsitletavad teemad leiate kõikide valdkondade lõikes siit: test.artmedia.ee/innovaatika/2012/06/ikt-konkursside-avamine-10-juulil-2012/

 

Euroopa Komisjoni veebilehel on valdkonniti saadaval ka koordinaatorite poolt postitatud projekti ideed:
http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/ictpd12/stream-items.cfm?id=177&by=175

Rivo Raamat
7RP konsultant
rivo.raamat@etag.ee

Kommenteerimine on suletud