Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimeheks valiti Andres Koppel.

Eesti Teadusagentuuri nõukogu valis 20.juuli koosolekul juhatuse esimeheks
Andres Koppeli, kes astub ametisse eeldatavalt augusti esimeses pooles.

Andres Koppel on olnud tegev nii teadlasena kui ka teadusjuhina. Tema
praegune amet on kõrghariduse ja teaduse asekantsler Haridus- ja
Teadusministeeriumis, varem on ta tegutsenud muuhulgas Eesti Maaülikooli
professori ja prorektorina. Koppel on olnud üks teaduskorralduse muudatuste
algatajaid, olles sealhulgas ka teadusagentuuri loomise käivitajate hulgas,
seetõttu  on ta väga sobiv jätkama juba alustatud protsesse nii teadusagentuuri
käivitamisel kui ka uute teaduse rahastamistingimuste rakendamisel.

Andres Koppel peab oluliseks rõhutada teaduse konkurentsivõimet ning seda, et
teadusagentuur on teadlaskonna teenistuses. „Tuleb tasakaalustada
teadlaskogukonna poolt määratletavad akadeemilisest loogikast tulenevaid
arenguvajadusi ja riigi poolt seatavaid prioriteete“.

Kokku esitati Eesti Teadusagentuuri juhatuse liikme kohale kandideerimiseks
kolm avaldust.

Kommenteerimine on suletud