Ülevaade Eesti integratsioonist EL teadus- ja arendusprogrammidesse läbi tehnoloogiaplatvormide

Elame tulevikutehnoloogiatele ülemineku ajastul. Suutlikkuse kasvatamine olemasoleva teadmise ja tehnoloogia transformeerimiseks lisandväärtusena tootmisesse on kesksel kohal tööstuse arengus. 7. raamprogrammi ja Horisont 2020 vaheline sild on innovatsioon. Kaasaegne tootmine viiakse ellu võtmetehnoloogiate kaudu, milles kesksel kohal on IKT, bio- ja nanotehnoloogia. Majanduskasvu taastamiseks on tarvis soodustada uute tehnoloogiate turulepääsemist. Teholoogiaplatvormide juures olevate töörühmade ülesanne on tegeleda konkreetsete tootmisvaldkondade arendamisega – seetõttu on oluline, et ka Eesti on esindatud erinevates Euroopa tehnoloogia platvormides (NMP ja IKT programmi raames osaleb Eesti: Photonics21, Manufuture, FTC, ENIAC). Raamprogramme ja tehnoloogiaplatvorme ühendavad omavahel erinevad initsiatiivid, mille fookuses on ühiskonna ees seisvate suurte proovikivide (kliima soojenemine, energia kokkuhoid, uued toormaterjalid ja energiaallikad, efektiivne tootmine) lahendamine. Kõrgtehnoloogilise teadmise viimine tootmisesse on vajalik Euroopa konkurentsivõime jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Tööstustehnoloogia tulevased piloodid:

  1. Uued materjalid fossiilkütuse-energia valdkonnas, s.h. süsiniku kogumise ja salvestamise tehnoloogia
  2. Vesiniku- ja kütuseelemendid
  3. Aatomituumade lõhustamine
  4. Energiatõhusad materjalid ehituses

Viide: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html

Eesti edukus sõltub suurel määral sellest kui edukad oleme ühisprojektides teiste Euroopa suurriikidega nagu Saksamaa, Prantsumaa ja Hispaania. Oleme näidanud häid tulemusi uute teadmiste loomisel, kuid ühel hetkel on vajalik muuta need teadmised taas uuesti rahaks: see on võimalik üksnes innovaatilise tootmise kaudu, millest sünnivad reaalsed Euroopa tarbija vajadusi arvestavad uued tooted ja teenused. Olulisel kohal innovatsiooni elluviijana on Euroopa Innovatsiooni Instituut (EIT), mille keskne idee on anda tõuge Euroopa tippkeskustes sündivate ideede jõudmiseks turule, olles seega innovatsiooni lipulaevaks. Uute teadmiste loomise kõrval hakkab üha olulisemaks muutuma nende rakendamine praktilises elus ja edu saavutamine sotsiaalses dialoogis ühiskonnaga uutele tootmistehnoloogiatele positiivse vastukaja saavutamise nimel.

Tabel 1. Eesti osalemine Euroopa tehnoloogiaplatvormides

ETP Eesti osalus Osa NMP tööprogrammis
ENIAC JAH -(eraldi tööprogramm)
PHOTONICS21 JAH – (IKT tööprogrammis)
ETPIS EI 4.4. Integration
ECTP EI 5.2. EeB
MANUFUTURE JAH 5.1. FoF
EUMAT EI 4.2. Materials
FTC JAH 4.1. Nanotechnology Nanocarbon fibres
SusChem EI 4.4. Integration – Raw materials
ERTRAC EI 5.3. Gc + eraldi Transpordi tööprogramm

ENIAC: Eesti osaleb nanoelektroonika konsortsiumis partnerina panustades valdkonna arenguks raha riigieelarvest.

MANUFUTURE: Üle-Euroopalise Uute tootmistehnoloogiate valdkonna arendustegevusega on Eestist liitunud IMECC ja Tallinna Tehnikaülikool.

FTC: Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit tegeleb koostöös ülejäänud Euroopa Liidu riikidega rõivatööstuses uute materjalide kasutuselevõtmise ja arendamisega.

PHOTONICS21: 7. aprillil 2011 asutasid 6 Eesti ja kaks Läti fotoonika valdkonna arendustegevusega tegelevat ettevõtet, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut ning Tallinna Tehnikaülikooli Materjaliteaduse Instituut Baltikumi Fotoonika Klastri (inglise k Baltic Photonics Cluster/ (BPC). Oma huvist Baltikumi Fotoonika Klastriga (BPC) liitumiseks on teatanud veel mitmed Baltikumi optika valdkonna ettevõtted ja teadusasutused. BPS presidendiks valiti AS Laser Diagnostic Instruments juhatuse esimees Dr. Sergei Babitŝenko.

BPC eesmärgiks on edendada Balti riikide fotoonika valdkonna arendustegevust, BPC liikmete poolt välja arendatud seadmete tootmist ja turustamist läbi ühise arendustegevuse ning mitmete Euroopa fotoonika valdkonna suur- ja väikeettevõtete ühenduste (sh. klastrite)  Euroopa Fotoonikatööstuse Konsortsiumi / European Photonics Industry Consortium – EPIC, aga  ka valdkonna arendamisest huvitatud kohalike ning rahvusvaheliste organisatsioonidega  koostöö kaudu. BPS peab ka oma eesmärgiks fotoonikaga seotud hariduse, baas- ja  rakendusuuringute, arendustegevuse edendamist Balti riikides. BPC määratleb fotoonika  valdkonna ühised tööstuse, teaduslikud, tehnilised, poliitilised, sotsiaalsed ja  majanduslikud eesmärgid ning loob tegevuskava vastavate eesmärkide elluviimiseks.

Järgnevalt on ära toodud ülevaade koos kontaktandmetega põhilistest platvormidest.

ECTP töögrupid

WG1: Undeground Construction
WG2: Cities and Building
HWG3: Quality of Life
HWG4: Materials
WG5: Networks
WG6: Cultural Heritage
HWG7: Processes ja ICT

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/ectp_en.html

ESTEP töögrupid

WG1: Profit through Innovation  – Safe, clean, cost-effective and low capital intensive technology
WG2: Transport
WG3: Construction
WG4: Planet
WG5: People
WG6 : Partner Energy

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/estep_en.html

ETP on SMR fookusgrupid
FA 1a: Exploration
FA 1b: Extraction
FA 1c: Closure  & Reclamation
FA 2: Resource Processing  & Metallurgy
FA 3: Reuse  & Recycling

HOR. FA 4:
Products & Materials

Kontakt:http://www.etpsmr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=11


Manufuture töögrupid

WG1: MINAM
WG2: Agricultural Engineering and Technologies (AET)
WG3: Rapid Manufacturing (RM)
WG4: European Concept

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/manufuture_en.html

FTC töögrupid

WG1: Commodity to Specialty Products
WG2: New Textile Applications
WG3: Mass Production to Customisation
HWG1: Financing
HWG2: Education
HWG3: Standards

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/ftc_en.html

WSSTP – Water Supply and Sanitation Technology Platform töögrupid
TWG1: Water Management
TWG2: Water for People
TWG3: Water in Industry
TWG4: Water in Agriculture

HWG: Building an enabling environment

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/wsstp_en.html

SusChem töögrupid

WG1: Industrial Biotechnology
WG2: Materials Technology
WG3: Reaction and Process Design
WG4: Raw materials
WG5: Resource and energy efficiency
WG6: Smart cities
WG7: Water

HWG: Education & Skills

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/suschem_en.html

EuMat töögrupid

WG 1: Modelling and Multiscale
WG 2: Materials for Energy
WG 3: Nanomaterials and Nano-Assembled Materials
WG 4: Knowledge-based Structural and Functional Materials
WG 5: Life cycle, Impacts, Risks
WG 6: Materials for Information and Communication Technologies (ICT)
WG 7: Biomaterials (WG under construction)  

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/eumat_en.html


Tehnoloogiaplatvorm (ETP) IndustrialSafety fookusgrupid

FG1: Advanced Risk Reduction Technologies
FG2: Methodologies for Risk Assessment and Management
FG3: Structural Safety
FG4: Human and Organisational Factors
FG5: Emerging Risk

HUB: Education and Training
HUB: Nanosafety
HUB: Research Infrastructures for Safety and Security
HUB: Transport Safety & Security

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/industrialsafety_en.html

ARTEMISe töögrupid

WG1: Strategic Research Agenda
WG2: Metrics and Success Criteria for ARTEMIS
WG4: SME
WG5: Tool Platforms
WG6: Standardisation
WG7: Education ja Training
WG8: Centres of Innovation Excellence
WG9: Communications
WG10: Repository (under construction)  

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/artemis_en.html

EUROPi töögrupid

WG1: Industrial Robotics
WG2: Service Robotics
WG3: Domestic Service Robotics
WG4: Security Robotics
WG5: Space Robotics

HWG:
Technology Advisory  

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/europ_en.html

Photonics21 töögrupid

WG1: Information and Communication
WG2: Industrial Manufacturing and Quality
WG3: Life Science and Health
WG4: Emerging Lighting, Electronics and Displays
WG5: Security, Metrology and Sensors
WG6: Optical Components and Systems
WG7: Research, Education and Training  

Kontakt: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/photonics_en.html

NanoFuture ja MINAM initsiatiivides olevad töögrupid

NanoFuture töögrupp 

http://nanofutures.info/

Seotud ETPd MINAMi töögrupp 

 

Seotud ETPd
Communication kõik Micro-enabled COMPONENTS and PRODUCTS ETP, ENIAC, Manufutures, Nanofutures,Suschem jne.
Industrial Safety Strategy ETPIS Micro nano TECHNOLOGIES
Nanomanufacturing / Industrialisation Manufuture PRODUCTION EQUIPMENT AND SYSTEMS
Networking Kõik BUSINESS MODELS
Regulation Kõik
Research/Technology Kõik
Safety Research ETPIS
Skills and Education SUSCHEM
Standardization kõik
Technology Transfer and Innovation Financing kõik

Rivo Raamat
7RP konsultant
rivo.raamat@etag.ee

Kommenteerimine on suletud