Eesti tulemused 7. raamprogrammi IKT 8. taotlusvoorus

Konkurss: ICT CALL 8

Avamine: 26.07.2011

Sulgemine: 07.01.2012

Selgunud on IKT 8. taotlusvooru tulemused. Eesti osales partnerina 36 korral. Kõrgeim hindamistulemus saadi akronüümi Layers alt, kus koguti 14,5 punkti 15-st ehk 97% maksimumist.  Teaduskoordinaator oli Eestist TALLINNA ÜLIKOOL ja partneritest osales WEBMEDIA GROUP AS.  Eesti edukus 8. taotlusvoorus oli 25,64%, mis tähendab et iga neljas taotleja (Eesti osalejad partnerina) sai rahastuse.

Tabel 1. Eesti osalemine  7. Raamprogrammi IKT 8. taotlusvoorus.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahastuse saavate projektide akronüümid:

FIRE (grandi suurus: 1,55 M€) , FutureID (grandi suurus: 10,17 M€), I3RES (grandi suurus: 4,00 M€), Layers (grandi suurus: 9,91 M€), LSL (grandi suurus: 1,66 M€), TREsPASS  (grandi suurus: 10,07 M€). NB! Kokku toodi IKT 8. taotlusvoorust Eestisse raha sisse 37,35 M€.

Tabel 2. Rahastuse saanud Eesti projektid (retained proposals) ja reservlisti
projektid (reserve list) 7. raamprogrammi IKT 8. taotlusvoorus.

 

 


 

 

 

Teadusprojektide teemad, mille jaoks raha anti:

1) Learning Layers – Scaling up Technologies for informal Learning in SME Clusters (LAYERS) – EESTIST TEADUSKOORDINAATOR;

2) Shaping the future of electronic identity (FutureID);

3) Technology-supported Risk Estimation by Predictive Assessment of Socio-technical Security (TREsPASS);

4) European Schoolnet Living Schools Lab (LSL);

5) ICT-based intelligent management of integrated RES for the smart grid optical operation (I3RES);

6) Facilitate industry and Research in Europe (FIRE);

Reservlisti projekte oli kaks (DIFFRNET ja SILVER), kogumahuga 14,5 M€.

Eesti edukate osalejate seas populaarseim taotlusvoor oli ICT-8-1.4. Usaldusväärne IKT (trustworthy ICT), kus kolmel korral saadi rahastus ja ühel korral arvati taotlus reservi.

Mis riikidega tehti koostööd:

Kõige populaarsemad koostööriigid olid Saksamaa, Madalmaad ja Hispaania. Järgnesid Itaalia, Soome ja Austria. Vähempopulaarsemateks koostööriikideks osutusid lõunanaabrid Läti ja Leedu, Kreeka, Rootsi ja Bulgaaria. Edukad osalejad tegid enim koostööd koordinaatoritega Hispaaniast (kokku kolmel korral), ühe korra oli koordinaatorriik Saksamaalt, Madalmaadest ja Belgiast.

Alla künnise taotlusi, kus Eesti osales partnerina, oli kokku 26. Nendele lisandus kolm taotlust, kus Eesti oli koordinaator.

Alla künnise jäänud taotlused:

ProMiser, SOPRANO, UTOLI (2 osalejat Eestist), FLECREMT, DILEGATE, Flex-NGN, CoScience, FICARO, AlgoGame4Trust, DoubleHelix, ROLA, MULTISEM (2 osalejate Eestist), PROTRUNET, EQUAM, ARENA, LinkedEnergy, LaaS (2 osalejat Eestist), ProExpertise, SuMoHet, GENIE, LiveableCities, 2GETHER, SmartClouds, Opto-Sepsis, HOW, GranuLo.

Rivo Raamat
7RP konsultant
rivo.raamat@etag.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenteerimine on suletud