7RP tervise valdkond viimase taotlusvooru ootel

7RP tervise valdkonna seitsmenda ja ühtlasi viimase taotlusvooru taotluste esitamine saab võimalikuks tõenäoselt alates 12. juulist 2012. Seega saab sel päeval võimalikuks taotluste esitamine Osaleja Portaalis (Participant Portal, PP) . Taotluste esitamise viimane tärmin pole veel teada, aga see saab olema kas septembri lõpus või oktoobri alguses. Selleski taotlusvoorus on protseduur kaheastmeline – esmalt tuleb esitada lühivorm ning kui see on hindajate meelest konkurentsivõimeline, siis kutsutakse taotleja esitama ka täismahus taotlust.

Taotlusprotseduuri üks olulisemaid dokumente – tööprogramm – on mustandina nüüd juba avalikult orientation paper’i nime all kättesaadav Cordise kodulehel ja ka PP’s.

Aitamaks taotlejaid nii taotluste vormistamisel kui ka konsortsiumi koostamiseks sobivate partnerite leidmiseks on lähitulevikus aset leidmas mitmesuguseid üritusi.

Euroopa Komisjon korraldab viimase taotlusvooru temaatika ja tehniliste eripärade tutvustamiseks 31. mail 2012 Brüsselis avaliku infopäeva. Infopäevale kohalesõit on tülikas ning varasemate aastate kogemuse põhjal on see sedavõrd populaarne, et ka kohapeal viibimine (võib juhtuda, et koha leiab vaid ruumis, kus toimub ettekannete videoülekanne) on tiheda rahvastatuse tõttu ebamugav. Tavapäraselt toimub infopäevast aga ka veebiülekanne, mida saab mugavalt omaenda arvutist jälgida; salvestiste hilisem ülevaatamine on samuti võimalik. Täpsema lingi materjalide leidmiseks läkitan kohe, kui Komisjon selle avalikustab. Kellel siiski kripeldab, see leiab infopäeva kohta enam infot siit.

IMI programm (Innovative Medicines Initiative, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Farmaatsiaettevõtete Liidu EFPIA ühisalgatus ravimiarenduse valdkonnas) korraldab mitte tavalise infopäeva vaid pigem nn osalejate foorumi, mis toimub 30. mail Brüsselis Husa President Park Hotellis ja kus on võimalik küsimusi küsida EFPIA poolsetelt uurimisteemade koordinaatoritelt. Üritus on tasuta, registreerimine toimub IMI vastaval veebilehel.

Kui IMI 2012 aasta esimese taotlusvooru lõpptähtaeg – 16.05.12 – hakkab kohe-kohe saabuma, siis teise taotlusvooru kuupäevi pole veel avalikustatud. Sel aastal on kummalgi taotlusvoorul võimalik taotlusi esitada vaid ühel teemal, hetkel üleeuroopalise juhtühendite andmebaasi ja sünteesikeskuse rajamiseks ning 30. mail tutvustatav teema hõlmab võitlust antibiootikumresistentsuse probleemiga. Ehkki rahastamisele läheb tõenäoselt vaid üks projekt kummaski taotlusvoorus, saavad need olema küllalt mahukad ning näevad ette päris paljude parnterite osalemist. Samuti on tõenäoline, et projektide käivitudes korraldatakse juba prjekti raames avalikke projektikonkursse teatud tööülesannete täitmiseks. IMI teave jätkuvalt IMI kodulehel.

7RP koolitused

Siinsamas Eestis toimub eeskätt algajatele raamprogrammi projekti taotlejatele kaks koolitust, 8. mail 2012 Tartus Dorpati konverentsi keskuses ning 11. mail Tallinnas Euroopa Liidu majas. Registreerumine toimub veel Archimedese kodulehe kaudu.

Kuna kohtade arv ruumides on piiratud, siis need, kel ei õnnestu end koolitusele registreerida, kirjutage oma huvist Kristi Aulile kristi.auli@etag.ee. Piisava arvu huviliste puhul korraldame täiendava koolituse.

Analoogsed koolitused, ent suunatud eeskätt tervise valdkonnale ning rahvusvaheliste lektorite ja osalejatega leiavad aset 15. juunil 2012 Roomas ning 6. juulil 2012 Madriidis. Lähem info nende ürituste kohta on projekti Fit for Health kodulehel.

Kõik mainitud koolitused on tasuta, küll aga tuleb osalejatel endil leida vahendid koolituskohta reisiks ja majutuseks.

Partnerlusüritused

Leidmaks ühisprojektiks partnereid või ka lihtsalt kogemuste vahetamiseks on tulemas mitu nn partnerlusüritust. Brüsselis 30. mail 2012 toimuva ürituse kohad „müüdi välja“ juba vaat’ et enne ürituse avalikku reklaami. Kuivõrd allakirjutanu on selle ürituse korraldamisega kaudselt seotud, siis on võimalik mõne ettevõtte või uurimisrühma minupoolne esindamine. Küll aga peaks vabu kohti olema veel 26.-27. juunil 2012 Baselis toimuvale analoogsele üritusele Meet4LifeSciences. Erinevalt Brüsseli üritusest korraldatakse Baselis huvilistele ka külaskäike Šveitsi biotehnoloogia ettevõtetesse. Lähem info ja registreerimine sellel lingil.

Kõige kättesaadavam ja odavam on aga osalemine järgmisel nädalal, s.o 7.-11. mail 2012 aset leidval virtuaalsel partnerlusüritusel. Selleks pole tarvis muud kui külastada projekti Fit for Health kodulehte ning kasutada selle vasaku menüü sektsioonis „FP7 Partner Search“ olevaid valikuid. Andmebaasist partneri otsimise teeb mugavaks andmete linkimine tööprogrammi teemadega. Iseenda ülesleidmise võimaldamiseks teistele tuleb loomulikult teha ennast nähtavaks, s.t täita ka enda kontaktandmeid, huvisid ja kompetentsi kajastav profiil. Vajadusel saab abi allakirjutanult.

Muud üritused

Omamoodi koolitusena võib võtta ka Viinis juba 1. juunil toimuvat konverentsi “Licensing, Transfer of Ownership and Dispute Resolution – Commercialization of Intellectual Property Generated in International R&D Projects”. Lähem info selle ürituse kodulehel.

14. juunil toimub Haagis koverents “A Healthy Diet for a Healthy Life”. Sellel konverentsil on võimalus lühiettekandeks. Lähem informatsioon konverentsi veebilehel, registreerimine aga tehnilise korraldaja veebilehe kaudu.

Argo Soon

7RP konsultant

argo.soon@etag.ee

Kommenteerimine on suletud