2012. aastal avatakse taotlusvoorud IKT FET tegevusliinides

2012. aasta keskel avati FET taotlusvoorud (vt. tabel 1). 2012. aasta augusti lõpu seisuga kehtivad järgmised rahastusvõimalused (new funding opportunities):

12. septembril 2012 avatakse järgmine FET taotlusvoor:

FET-Open X-Track taotlusi võib esitada igal ajal ajavahemikul 12.09.2012 – 29.01.2013.
Taotlustekst peab ära mahtuma maksimaalselt 10 A4 formaadis leheküljele !

Tabel 1. FET taotlusvoorud.

Tabel 1. FET taotlusvoorud

Tulevikutehnoloogiad (FET)

Tulevikutehnoloogia eesmärgiks on konventsionaalsete piiride ületamine ja uute võimaluste avamine teaduses, alternatiivsete ja kõrge riskiastmega tulevikuideede toetamine, teadusvaldkondade parimate tulemuste omavaheline ühendamine ning kõrgtehnoloogiliste läbimurrete kaudu selliste valdkondade ja teadusharude tekke soodustamine, mida tänapäeval veel ei eksisteeri. Täielik läbimurre eeldab tugevat sünergiat teiste distsipliinidega (bioloogia, keemia, nanoteadused, neuro- ja kognitiivsed teadused, sotsiaalteadused ja majandus). Siia  kuuluvad ka kõik lootustandvad ja pretsedenditud tulevikuvisooniga ideed.

IKT FET flagship tegevusliin on keskendunud ühele põhiteemale:

a) Ramp up phase and ERANET+;

 

IKT FET proaktiivne tegevusliin hõlmab kolme alltegevust (teemat):

a) Evolving living technologies;

b) Atomic and Molecular Scale Devices and Systems;

c) Coordinating communities;

IKT FET Open  tegevusliin hõlmab nelja alltegevust (teemat):

d) Challenging current Thinking;

e) Hich-Tech Research intensive SMEs in FET research;

f) FET Young Explorers;

g) International Cooperation on FET Research;

 

IKT FET Open Xtrack  tegevusliin on keskendunud ühele põhiteemale:

a) Challenging current Thinking – Ultra-light-and-fast pilot;

 

Proaktiivne FET

Toetatakse ülikõrge riskiga uurimistööd, mis viib välja teaduse täieliku ümberkujunemiseni, tuues kokku vastavad teadusrühmad ning aidates kaasa kõrgtehnoloogilise tööstuse jaoks täiesti uute uurimisvaldkondade ja – teemade loomisele. Üheks proaktiivse tulevikutehnoloogia esmärgiks on ´inimeste ja arvutite sümbioos´ – eluslooduse jäljendamine ning teisalt atomaarsel tasandil toimivatest struktuuridest saadava teadmise ärakasutamine uue Infotehnoloogia tarbeks. Uus infotehnoloogia on midagi enneolematut ja erineb kardinaalselt olemasolevast.

 

Tabel 2. Tulevikutehnoloogiate rahastusskeemid 2012. aastal avatavates taotlusvoorudes.

Tulevikutehnoloogiate rahastusskeemid 2012. aastal avatavates taotlusvoorudes

FET teenäitajana

Tegevused põhinevad varasematel tegevustel . 2013. aastaks valitakse välja kaks projekti kuuest käivitatud pilootprojektist  (vt. tabel 3). Initsiatiiv on mõeldud käimasolevatest kahe FET pilootprojekti edasiarendamiseks. Väljavalitud projektide kestvuseks on planeeritud 10 aastat. Selle kümne aasta jooksul on neid kahte projekti planeeritud rahastada Euroopa Komisjoni ja EL liikmesriikide rahastusega (50:50).  Tugeva Tulevikuvisiooniga, laiaskaalalised, multidistsiplinaarsed (käimasolevatest projektidest pärinevad) ideed  ja varasemad edukogemused realiseerituna pikaajalistes programmides.

Tabel 3. Omavahel konkureerivad pilootprojektid.

Omavahel konkureerivad pilootprojektid

 

Tulevikutehnoloogia avatud konkurss (FET Open)

FET-Open on tähtajatu ja vabal teemal baseeruv tulevikutehnoloogia tegevusliin. Eesmärk on noorteadlaste rolli tõstmine kõrgtehnoloogiliselt intensiivsetes VKEdes ja pikaajalise teadusliku ning tööstusliku potentsiaali esilepääsu tõhustamine ja  maailma parimate teadustulemuste kasutamine radikaalselt uute suundade avamiseks. Märksõnaks on siin globaalses mastaabis huviväärne pikaajaline koostöö, mille eesmärk on tõsta uurimisvaldkondade tulevikutehnoloogiate suunalist ambitsioonikust. Toetatakse ootamatuid ja värskeid ideid, mis on eriti laiahaardelised ning  revolutsioonilised ja interdistsiplinaarsed. Fookuses on ideed, millel on potentsiaali kujundada uut teadust (new science) ja lõimida kõrgtehnoloogilist tootmist valdkondades, mida tänapäeval veel ei eksisteeri. Siia kuuluvad kõige kõrgema riskiastmega tänapäeva kontekstis utoopilisena tunduvad ideed.

FET Open ja FET Open Xtrack erinevus. Xtrack on tulevikutehnoloogia  avatud konkursi (FET Open tegevusliini) laiendus, kuid taotluse esitamise protseduur on tehtud lihtsamaks ja hindamine  kiiremaks.

Tulevikutehnoloogiaid toetavad tegevused (CSA instrument)

Tulevikutehnoloogiate CSA rahastusskeemiga projekte on üks (valdkonna 2013.9.1. all – vt. tabel 2) ning vastav taotlus tuleb esitada täistaotlusena ja üheastmeliselt. FET projektide rahastusskeemide kohta tegevusliinide lõikes annab ülevaate tabel 2.

Kokku on FET tegevusliinide rahastamiseks 2012. aastal planeeritud  220 M€.


Tulevikutehnoloogiate valdkonnas hetkel avatud taotlusvoorud

31. detsembrini saab veel esitada taotlusi tulevikutehnoloogiate teemadel, mis on avatud alates 20.07.2010. Hetkel avatud teemad tulevikutehnoloogiate valdkonnas on järgmised:

1) Kvant-IKT, s.h. ERA-NET Plus (FET Proactive: Quantum ICT including ERA-NET Plus).

2) Kollektiivsete adaptiivsüsteemide alused (FET Proactive: Fundamentals of Collective Adaptive Systems – FOCAS).

3) Neurobioloogilised süsteemid (FET Proactive: Neuro-Bio-Inspired Systems – NBIS).

4) Riiklike ja regionaalsete uuringuprogrammide võrgustiku tugevdamine ja uute uurimisaluste teemade väljaselgitamine (Coordinating Communities, Identifying new research topics for FET proactive initiatives and Fostering Networking of National and Regional Research Programmes).

5) Rahvusvaheline koostöö, Partnerluse loomine arengumaadega (Enable Partnership building in low and middle income countries).

Rivo Raamat
7RP konsultant
rivo.raamat@etag.ee 

Kommenteerimine on suletud