Raport arukate süsteemide rakendamise võimaluste kohta eluteaduste ja toidu sektorites

Euroopa projekt COWIN, mille eesmärgiks on edendada EL poolt rahastatud teadustöö tulemuste kaubanduslikku rakendamist kõrgtehnoloogia valdkonnas, on välja andnud raporti “Report and guideline to optimise smart systems into the diagnostics and food markets” arukate süsteemide rakendusvõimaluste kohta diagnostika ja toidu sektorites.

Raportis on välja toodud peamised väljakutsed ja barjäärid miniatuursete arukate süsteemide turule toomiseks in vitro diagnostikas ja toidu sektoris. Raport sisaldab olulist infot nii teadlastele kui ka ettevõtetele, kes soovivad mõista ja saada ülevaadet diagnostika valdkonna trendidest ja vajadustest. Diagnostika valdkond on üsna killustunud ja seetõttu on valdkonda sisenejal vaja saada esialgne ettekujutus oma tehnoloogia rakendamisvõimaluste kohta, mida COWIN-i poolt koostatud raport ka pakub. Samuti leiab antud raportist juhiseid, kuidas paremini adresseerida toidu ja joogi kvaliteedi küsimustega tegelevat turgu ning kuidas senisest efektiivsemalt kasutada ära arukate süsteemide potentsiaali selles valdkonnas. Raportit võib kasutada ka kui juhendit teadusarendustöö projektide juhtimiseks või kui juhendit äriplaani koostamiseks, mis kindlustab väljatöötatud tehnoloogiate ja lahenduste sobivuse turu tõeliste vajadustega.

Raporti arukate süsteemide potentsiaalsest rakendamisest diagnostika ja toidu valdkonnas saab allalaadida järgmiselt:

http://www.cowin4u.eu/public/come-to-win/downloads/report-IVD-food

Projektist COWIN

COWIN on toetustegevus Euroopa konkurentsivõime tugevdamiseks miniatuursete arukate süsteemide valdkonnas (Miniaturized Smart Systems). See algatus on suunatud kõrgtehnoloogia kaubanduslikule rakendamisele läbi koostöö edendamise Euroopa teadus- ja arendusasutuste ning tööstusettevõtete vahel. COWIN-i partnerid ühendavad koostöös oma tehnilisi ja turunduse teadmisi, et leida uusi äri-ja investeerimisvõimalusi Euroopa Liidu FP6 ja FP7 raames väljatöötatud kõrgtehnoloogiliste projektide rakenduste turulejõudmiseks.

Kontaktid:
Mrs. Géraldine Andrieux-Gustin
COWIN koordinaator

c/o Yole Développement
Email: andrieux@yole.fr
Tel.: +33 6 75 800 829

Mr. Nicolas Gouze
COWIN kommunikatsioonijuht

c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Email: nicolas.gouze@vdivde-it.de
Tel.: +49 30 310078-209

Mrs. Mariann Nõlvak
COWIN kontaktisik Eestis

c/o Tartu Biotehnoloogia Park
Email: mariann@biopark.ee
Tel.: +372 7 383 053

www.cowin4u.eu

Kommenteerimine on suletud