Kinnitati Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu

Eesti Teadusagentuur
Pressiteade
19.03.2012

Täna sai haridus- ja teadusministri kooskõlastuse Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur nõukogu otsus Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu kinnitamiseks.

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur hindamisnõukogu esimeheks kinnitati Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Volli Kalm. Hindamisnõukogu liikmeteks on bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas Riho Gross, Tõnis Timmusk ja Meelis Pärtel, ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas Anu Realo, Jaan Ross ja Rainer Kattel,  loodusteaduste ja tehnika valdkonnas Enn Mellikov, Jaak Vilo ja Martti Raidal ning terviseuuringute osas Pärt Peterson,  Eero Vasar ja Irja Lutsar.

Hindamisnõukogu  hindab järjepidevalt, asjatundlikult ja sõltumatult institutsionaalse ja personaalse uurimistoetuse taotlusi.  Hindamisnõukogusse võib kuuluda kuni 15 liiget, kes on eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlased.

Hindamisnõukogu liikmed on oma töös sõltumatud ning ei esinda hindamisnõukogus neid esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve.

Lisainformatsioon:
Margus Harak
nõunik
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Tel: 5110332

 

Kommenteerimine on suletud