Ei pimekohtingutele – kohtu targalt!

Partnerlusüritus COWIN Marketplace toimub juba sellel nädalal Smart Systems Integration 2012 konverentsi raames Zürichis

Euroopa projekt COWIN, mille eesmärgiks on kiirendada Euroopa Liidu finantseeritud teadusprojektide tulemuste kommertsialiseerimiseni jõudmist, pakub oma Marketplace’il potentsiaalsete koostööpartnerite leidmise teenust Smart Systems Integration konverentsi raames 21.-22. märtsil 2012. a. Zürichis. COWIN pakub partneritele oma igakülgset tuge diskussiooni alustamiseks eelnevalt korraldatud individuaalsete kohtumise vältel sobivate võtmekontaktidega, et arutada uusi tehnoloogia arendamise ning äri- ja investeerimise koostöövõimalusi.

Edukas uudse tehnoloogia turule toomine sõltub mitmetest parameetritest, eriti aga oskusest esile tõsta oma tehnoloogia eristumist olemasolevatest, leida atraktiivne turuväljund, panna kokku õige meeskond ning leida head rahastamisvõimalused. Edukuse tagamiseks on aga kõige õigem viis kohtuda õigete inimestega õigel momendil ja õiges kohas. COWIN Marketplace on selleks just õige koht, et leida uusi kliente innovaatilistele arukatele tehnoloogiatele ning leida parimad partnerid võimalikuks strateegiliseks partnerluseks ja uuteks potentsiaalseteks koostööprojektideks.

COWIN Marketplace’i edukus põhineb suuresti COWIN meeskonna ürituse eelses tegevuses, mille käigus pannakse kokku mõlema osapoole nõudlused ja vajadused nii tehnoloogia, turu kui ka partnerluse võtmes, et luua sobivad koostöövõimalused iga osaleja vajadustele vastavalt.

Esimene COWIN Marketplace leidis aset Euripides Forum raames 2011. a. juunis Helsingis, kus toimus üle 50 individuaalse kohtumise, mis viisid rohkem kui 20 konkreetse potentsiaalse edasise koostöövõimaluste aruteluni.  COWIN toob kokku esindajad nii akadeemilisest kui ka tööstus sektorist, et luua uusi ärivõimalusi, mis põhinevad  Euroopa teadusprojektide raames arendatud “gold-nuggets”  (perspektiivikad ja kõrge kommertsialiseerimise potentsiaaliga) tehnoloogiatel.

Sel aastal teeb COWIN koostööd MEMS Industry Group’iga (MIG), kes korraldab esimest korda Euroopas oma Executive Congress Europe ürituse 20. märtsil Zürichis. MIG on rahvusvaheline kaubandus ühendus MEMS (mikroelektromehhaanilised süsteemid) seotud tehnoloogiate globaalse turundusvõrgustiku edendamiseks ja pakub seetõttu sobivat juurdepäästu tööstus partneritele väljaspool Euroopat ka COWIN Marketplace kohtumisteks. Seetõttu on COWIN Marketplace suurepärane võimalus avardada partnerlusvõimalusi uute tehnoloogiate valdkonnas ka väljaspool Euroopat MEMS Insustry group liikmetega.

Registreeru COWIN Marketplace’le ja osale kohtumistel SSI konverentsi ajal järgneval lingil: www.cowin4u.eu/marketplace

Smart Systems Integration konverentsist – SSI

SSI konverents on üks suurimaid ja olulisemaid üritusi Smart Systems (arukate süsteemide) valkdonnas Euroopas pakkudes nii rohkelt teadmisi uute tehnoloogiate ja nende rakendusvõimaluste kohta kui ka potentsiaalseid koostöövõimalusi partneritele nii akadeemilisest kui ka tööstus sektorist, et koos edendada arukate süsteemide jõudmist projektidest turule.

Projektist COWIN

COWIN on toetustegevus, mis on ellukutsutud Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi raames kolmeks aastaks, et tugevdada Euroopa konkurentsivõimet miniatuursete arukate süsteemide (Miniaturised Smart Systems) valdkonnas.   Antud initsiatiivi eesmärgiks on toetada Euroopa teaduslike koostööprojektide käigus välja töötatud uuenduslike tehnoloogiate jõudmist kommertsialiseerimiseni.  COWIN-i missiooniks on välja selekteerida uuenduslikud tehnoloogiad, mis on investeerimist väärt, selleks, et kaasa minna innovatsiooniga, võita uusi turgusid ja teenida kasumit.

Mrs. Géraldine Andrieux Gustin
COWIN koordinaator
c/o Yole Développement
E-mail: andrieux@yole.fr
Tel. : +33 6 75 800 829

Mrs. Mariann Nõlvak
COWIN projektijuht
c/o Tartu Biotehnoloogia Park
Email: mariann@biopark.ee
Tel.: +372 7 383 053

Mr. Nicolas Gouze
COWIN kommunikatsioonijuht
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
E-mail: nicolas.gouze@vdivde-it.de
Tel.: +49 30 310078-209

Üritusega seotud  lingid:
http://www.mesago.de/de/SSI/home.htm
www.memsindustrygroup.org

www.cowin4u.eu

Kommenteerimine on suletud