Ilmus Innovation Union Scoreboard 2011

Kes on Euroopa innovatsiooniliidrid?

2011. aasta innovatiivse liidu tulemustabelis on liikmesriigid jagatud järgmisesse nelja rühma:

innovatsiooniliidrid: Rootsi, Taani, Saksamaa ja Soome;

innovatsiooni järgijad: Belgia, Ühendkuningriik, Madalmaad, Austria, Luksemburg, Iirimaa, Prantsusmaa, Sloveenia, Küpros ja Eesti, kelle näitajad on EL 27 keskmise lähedal;

mõõdukad innovaatorid: Itaalia, Portugal, Tšehhi Vabariik, Hispaania, Ungari, Kreeka, Malta, Slovakkia ja Poola, kelle näitajad jäävad EL 27 keskmisest allapoole;

tagasihoidlikud innovaatorid: Rumeenia, Leedu, Bulgaaria ja Läti näitajad jäävad EL 27 keskmisest väga palju allapoole.


Milles seisneb innovatsiooniliidrite edu

Parima innovatsiooni koondnäitajaga riikide teadus- ja innovatsioonisüsteeme iseloomustavad teatavad ühised tugevad küljed ning see, kuivõrd oluline on äritegevus ning avaliku ja erasektori koostöö.Ehkki innovatsiooni tipptaset ei ole võimalik saavutada ühel konkreetsel viisil, on selge, et kõigi innovatsiooniliidrite – Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa – tulemused seoses kulutustega teadus- ja arendustegevusele (sealhulgas ettevõtete sellekohaste kulutustega) on väga head. Samuti on väga head enamiku innovatsiooniliidrite tulemused ettevõtete tegevusega seotud muude innovatsiooninäitajate osas. ELi parim innovaator Rootsi juhib kaheksast innovatsioonitegevuse mõõtmest kolmes: inimressursid, rahastamine ja toetused ning ettevõtete investeeringud. Saksamaa ja Taani on kumbki parimad kahes innovatsioonitegevuse mõõtmes (ettevõtlus ja intellektuaalomand vs innovaatorid ja majanduslik mõju). Kõikidel Euroopa parimatel innovaatoritel on head saavutused ka oma tehnoloogiliste teadmiste turustamises.

ELi koht rahvusvahelises võrdluses

Nagu ka eelmisel aastal, on suurimad erinevused ettevõtete tegevuse kategoorias, kus EL 27 jääb maha ettevõtete kulutustes teadus- ja arendustegevusele, avaliku ja erasektori koostöös ning võrreldes USAga ka tipptasemel ja atraktiivsete teadusuuringusüsteemide osas. Innovatsiooni parematest raamtingimustest ei piisa, kui EL ei suuda ligi meelitada endisest rohkem tippteadureid ja parimaid noori andekaid teadlasi kogu maailmast.

Taust

2011. aasta innovatiivse liidu tulemustabel põhineb praegu 24 näitajal, mis on jagatud kolmeks põhikategooriaks ja kaheksaks mõõtmeks:

võimaldajad, st need baaselemendid, mis teevad innovatsiooni võimalikuks (inimressursid, avatud, tipptasemel ja atraktiivsed teadusuuringusüsteemid ning rahastamine ja toetused);

ettevõtete tegevused, mis näitavad, kui innovaatilised on Euroopa ettevõtjad (ettevõtete investeeringud, ettevõtlus, intellektuaalomand), ning

tulemid, mis näitavad, kuidas see kõik kajastub hüvedes majanduse kui terviku jaoks (innovaatorid ja majanduslik mõju, sealhulgas tööhõive).

Lisateave:
andmed konkreetsete riikide kohta:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles

Teadus- ja arendustegevuse tulemustabel:IP/11/1025 ja MEMO/11/705

Innovatiivne liit

Euroopa 2020


 

Kommenteerimine on suletud