Austatud Innovaatika lugeja!

Juba mõnda aega on teadlaskonda elevil (ja ka ärevil) hoidnud Eesti Teadusfondi ja Teaduskompetentsi Nõukogu funktsioonide koondamine Eesti Teadusagentuuri katuse alla ja sellega kaasnev ETF-i grantide ja sihtfinantseerimise teemade  ümberkujundamine vastavalt personaalseks ja institutsionaalseks uurimistoetuseks.  Teadlaste suur huvi on mõistetav, sest sõltub muudatustest ju uurimistöö rahastamine tulevikus. Kartuseks ei ole ilmselt põhjust, vähemalt neil kel töö seni ladusalt ja tulemuslikult kulgenud on.

Võib-olla vähem on räägitud sellest, et Teadusagentuur (ETAG) pelgalt mitte üksnes rahastavaks organisatsiooniks kujuneb. Lisanduvad mitmesugused teadustegevuse seire  ja analüüsi alased ülesanded. Ja mitte ainult. Teadusagentuuri läheb üle terve Archimedese teaduskoostöö keskus koos oma seniste ülesannetega, ehk teiste sõnadega Eesti  7. Raamprogrammi kontaktpunkt ning kõik need muud teaduskorraldusega seotud tegevused, mis keskuse baasil välja arendatud on. (Vt Teadusagentuuri lühitutvustust Innovaatikas). Kõik see on seni leidnud kajastust SA Archimedes Teaduskoostöö Keskuse veebis.  Edaspidi koondub kogu see informatsioon ETAG-i veebi.

Teatud muutused ootavad ees ka Innovaatikat.

Meenutame, et Innovaatika ja tema eelkäija FEMIRC infoleht toovad Teieni uudiseid ja infot EÜ raamprogrammide kohta juba 15 aastat (19. märtsil 1997 ilmus esimene FEMIRC infoleht, käimas oli siis IV raamprogramm). Jaanuarist 2001 jätkas infoleht Innovaatika nime all ning alates 2009. a teisest poolest kolis Innovaatika veebi.

Muudatused ei toimu kindlasti kohe 1. märtsist 2012, vaid rakenduvad mõne aja jooksul peale ETAG-i käivitumist.

Seni aga loodame Teid ka edaspidi EÜ raamprogrammide ning (kuni uute infokanalite tekkimiseni) ka muude endise teaduskoostöökeskuse ja uue agentuuri teaduskorralduslike tegevustega kursis hoida.

Uuendustest informeerime Teid aegsasti.

Soovime Teile edu muutustega kohanemisel!

Kommenteerimine on suletud