Samm tulevikku innovaatiliste arukate tehnoloogiatega biotehnoloogia alastes rakendustes Euroopa Komisjoni toel

Pressiteade

COWIN-i projekt koondab oma tegevuse ja jõud selleks, et uudsed arukad tehnoloogiad leiaksid rakendust diagnostikas ja meditsiinis. Projekt COWIN on Euroopa Komisjoni poolt algatatud kolmeks aastaks ja selle peamiseks eesmärgiks on 6. ja 7. raamprogrammi teadusprojektides välja töötatud innovaatiliste tehnoloogiate tutvustamine üldsusele, potentsiaalsete reaalsete rakenduste tuvastamine ning turule toomine.

Arukad tehnoloogiad ja sensorid on tänu oma unikaalsele võimele ümbritsevast keskkonnast informatsiooni saada ja edastada saavutanud kiire turumahu kasvu eluteaduste valdkonna rakendustes. 2010. aastaks oli Yole Development’i ennustuste kohaselt arukate süsteemide rakenduste turuväärtus eluteaduste valdkonnas jõudnud juba 1,5 miljardi USA dollarini.

Euroopa Komisjon toetab suures mahus innovaatiliste miniatuursete arukate süsteemide rakendamist, et astuda vastu tänastele sotsiaalsetele väljakutsetele ning seeläbi tugevdada Euroopa konkurentsivõimet maailmas.Kui kõigile on väga hästi teada arukate tehnoloogiate kasutamine IT ja kommunikatsiooni valdkonnas, nt nutitelefonide revolutsioon, siis sama hästi on need süsteemid perspektiivsed ka eluteaduste valdkonnas. Näiteks on nende abil võimalik senisest varasem haiguste in vivo ja in vitro diagnoosimine. Selliste tehnoloogiate abil on võimalik välja töötada ka uudseid meditsiiniseadmeid, et pakkuda paremaid ravivõimalusi. Arukate süsteemide innovatsioonist saab kasu ka agro- ja toidusektor, kui kasutusele võetakse üha enam mikrotehnoloogial põhinevaid kvaliteedikontrolli meetodeid ning samuti keskkonnaohutuse valdkond.Üks osa hetkel käimasolevast 7. raamprogrammi taotlusvoorust ongi seetõttu pühendatud just mikro-nano-biosüsteemide alaste teadusprojektide toetamisele ja neis välja töötatud tehnoloogiate rakendamisele. Selliste projektide teadus-arendustegevuse tulemusi peetakse võtmeks eluteaduste valdkonna turu avamiseks arukatele süsteemidele. Nimetatud taotlusvooru eelarve on 39 miljonit eurot.Euroopa Komisjon toetab juurdepääsu innovaatilistele arukatele süsteemide tehnoloogiatele ka läbi COWINi tegevuse. Projekti COWIN eesmärgiks on tõsta esile ja propageerida parimaid 6. ja 7. raamprogrammi teadusarendusprojektide tulemusi. Üheks oluliseks valdkonnaks on sealjuures bioloogilised rakendused, mis hõlmavad muu hulgas järgmisi rakendusi:

  • Täielikult integreeritud testplatvorm
  • Kõrgema spetsiifilisuse ja tundlikkusega arukad kemikaalide ja gaaside sensorid
  • Andmeedastuse jälgimise seadmed
  • BAN (Body Area Network) sensorid
  • Innovaatilised sensorid meditsiinis
  • Innovaatilised robotid ja kirurgilised tööriistad

Arukad süsteemid bioloogilistes rakendustes kujutavad endast reaalseid võimalusi ettevõtluseks. Euroopa tööstus on hästi positsioneeritud selleks, et jõuda juhtiva positsioonini antud valdkonnas.
Euroopa Komisjoni toetus on suunatud eelkõige VKEle ja start-up-ettevõtetele, aga ka suurettevõtetele, et soodustada ettevõtete juurdepääsu innovatsioonile ja seeläbi vähendada aega, mis kulub toodete ja teenustega turule jõudmiseks, samuti tugevdada ettevõtete juhtpositsiooni sihtgruppturgudel.

 

Mrs Géraldine Andrieux Gustin
COWIN koordinaator
c/o Yole Développement
Email: andrieux@yole.fr
Tel. : +336 7580 0829
Mr Nicolas Gouze
COWIN kommunikatsioon
c/o VDI/VDE- Innovation +
Email: nicolas.gouze@vdivde-it.de
Tel.: +49 30 310078-209
Mrs Mariann Nõlvak
COWIN kontaktisik Eestis
c/o Tartu Biotehnoloogia Park
Email: mariann@biopark.ee
Tel.: +372 738 3053

 

 

Projektist COWIN – www.cowin4u.eu

COWIN on toetustegevus Euroopa konkurentsivõime tugevdamiseks miniatuursete arukate süsteemide valdkonnas (Miniaturized Smart Systems). See algatus on suunatud mikrotehnoloogiate kaubanduslikule rakendamisele koostöös Euroopa teadus- ja arendusasutustega. COWINi partnerid ühendavad koostöös oma tehnilisi ja turunduse alaseid teadmisi, et leida uusi äri- ja investeerimisvõimalusi Euroopa Liidu FP6 ja FP7 raames välja töötatud innovaatiliste tehnoloogiliste projektide rakenduste turulejõudmiseks.


Kommenteerimine on suletud