Parimaid teaduse populariseerijaid ootavad ka 2011. aastal auhinnad

Eesti teaduse populariseerimise auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnusust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on:

•    olnud edukad teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ja/või
•    edukalt äratanud noortes huvi teaduse ning teadlase ja inseneri elukutsete vastu.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2011.

Kandidaatide esitamise keskkond avatakse 15. augustil aadressil www.archimedes.ee/konkursid.
Kandidaatideks võivad olla kõik Eestis teadust populariseerinud:
•    tegevteadlased või teaduskollektiivid,
•    trükiväljaannete esindajad,
•    audio-visuaalse meedia ja elektrooniliste kanalite esindajad,
•    innovatiivsete meetodite kasutajad,
•    teised üksikisikud või kollektiivid.

Konkursile saab kandidaate esitada järgmistes kategooriates:

  1. Elutöö preemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest
  2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil
  3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms)
  4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel
  5. Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms
  6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel

Auhinnafond – 21 500 eurot.

Konkursi tingimused ja nõuded esitatavatele dokumentidele leiate aadressilt www.archimedes.ee/teadpop. Samalt leheküljelt leiate ka varasemate aastate tulemused.

Konkurss toimub Eesti Teaduste Akadeemia ning Sihtasutuse Archimedes koostöös, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
Konkursi tulemused selguvad 11. novembril toimuval konverentsil.

Lisainfo konkursi kohta Margit Lehis, margit.lehis@archimedes.ee , teaduse populariseerimise üksus, Sihtasutus Archimedes www.archimedes.ee/teadpop

Kommenteerimine on suletud