7RP tervise valdkond augustis 2011

Avanes 7RP tervise valdkonna 2012. aasta taotlusvoor
7RP tervise valdkonna järjekordse taotlusvooru avalduste esitamise elektrooniline süsteem avati kasutamiseks 20. juulil 2011. Erinevus varasematest taotlusvoorudest seisneb selles, et ’värav’ taotluste esitamise elektroonilisse süsteemi ei paikne enam Cordise kodulehel – see on jäetud raamprogrammi üldiseks kirjeldamiseks ja rahastatud projektide tulemuste vahendamiseks – vaid omaette osalejate portaalina aadressil http://ec.europa.eu/research/participants/portal. Viimasesse on nüüdseks kolinud ka kõik taotlemisega seotud dokumendid. Lingid osalejate portaalile jäävad loomulikult ka Cordise kodulehele http://cordis.europa.eu/fp7.
Taotlemine on seekord kõikide teemade raames kaheastmeline, tööprogrammis ja 7RP osalejate portaalis toodud kuupäevadeks tuleb esitada taotluse lühivorm. Lühivormi koostamise tehnilisi aspekte käsitlevad täpsed juhised leiab, kui registreerida end süsteemis kasutajaks (võib luua n-ö libaprojekti; ent võib juhendit küsida ka allakirjutanult).
Tööprogramm on 6. taotlusvoorus jagatud kolme ossa: traditsiooniline tööprogramm FP7-HEALTH-2012-INNOVATION (Innovation-1); VKE-de osalust edendav FP7-HEALTH-2012-SMES-FOR-INNOVATION (Innovation-2), kus erinevate teemade lõikes võib nõue VKE-dele määratud eelarve osas varieeruda 15%-st 50%-ni; ERA-NET skeemi eeldavad teemad on aga sedapuhku koondatud kõikide valdkondade ühisprogrammi, ehkki konkurentsi valdkondade vahel siinkohal karta ei tule – igal valdkonnal on ikka oma eelarve. ERA-NET tüüpi projekt rahastatakse vaid ühel teemal – 2.3.0-1 ERA-NET on infectious diseases.
Uuenenud on ka Cordise partneriotsingu süsteem, mis pakub nüüd palju mitmekesisemaid teenuseid kui varem, sh võimalust veebipõhiseks projektikavandi arutamiseks ning sellega seotud dokumentatsiooni haldamiseks. Uuenenud süsteem paikneb aadressil http://cordis.europa.eu/partners.

Interdistsiplinaarsed terviseuuringud 7RP teiste valdkondade tööprogrammides
Alljärgnevalt viitan tervisega seotud teemadele teiste valdkondade tööprogrammides. Teemade täpsema kirjelduse leiab juba antud konkreetse valdkonna tööprogrammist.
Valdkonna nanoteadused, nanotehnoloogiad, materjalid ja uued tootmistehnoloogiad 1012. aasta tööprogrammis on tervisega seotud teemad järgmised:

 • NMP.2012.1.2-2 Development and phase-I clinical trials of novel therapeutic nanotechnologyenabled systems for the diagnosis and treatment of atherosclerosis;
 • NMP.2012.1.2-3 ERA-NET on Nanomedicine;
 • NMP.2012.1.3-1 Systematic investigations of the mechanisms and effects of engineered nanomaterial interactions with living systems and/or the environment;
 • NMP.2012.1.3-2 Modelling toxicity behaviour of engineered nanoparticles;
 • NMP.2012.1.3-3 Regulatory testing of nanomaterials.

Toidu, põllumajanduse ja biotehnoloogia alaste uuringute tööprogramm pakub võimalust taotleda granti järgmistel tervisega seotud teemadel:

 • KBBE.2012.2.2-01: Beneficial effects of bioactive compounds in humans;
 • KBBE.2012.2.2-02: Study on the need for food and health research infrastructures
 • KBBE.2012.2.2-03: Impact of lifestyle on well-being and diet-related disease

Tervise sotsiaalsete aspektid uurimiseks on mitmed teemad sotsiaalmajandus- ja humanitaarteaduste valdkonna tööprogrammis:

 • SSH.2012.3.2-2. Understanding disabilities in evolving societies;
 • SSH.2012.3.2-4. Drug demand and supply reduction (ERA-Net)

IKT tööprogrammis, mis oli koostatud aastateks 2011–2012, oli enamik tervisega seotud IKT rakenduste uuringuid ja arendustegevust kajastavad teemad paraku kõik taotlustähtajaga 2010. aasta lõpul. Taotleda saab uuringutoetust veel teemal

 • ICT-2011.5.2 Virtual Physiological Human. Teema lähem kirjeldus vastavas IKT tööprogrammis, mis on leitav osalejate portaalis.

EDCTP aastaraamat 2010 on saanud valmis
European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), on teatavasti algatus, mille eesmärgiks on koordineerida ja leida rahastusvõimalusi peamiste nakkushaiguste, nende ravi ja ravimite uuringuteks Euroopa ja arengumaade koostöö näol. Peamiste nakkushaigustena on esiplaanil kolm „suurt”: HIV/AIDS, malaaria ja tuberkuloos. Arengumaad on seni olnud piiratud Sahaara-aluse Aafrikaga. Euroopa riikide osalus põhineb Euroopa Liidu leppe artiklil 169, mis eeldab osalevate maade poolset panust lisaks toetusele 6. ja 7. raamprogrammist. Siiski on programmis kaasalöömise võimalusi mitmesuguseid ja need kajastuvad ka EDCTP 2010 aastaraamatus, mille võib endale alla laadida aadressilt www.edctp.org/annualreport2010/.

Innovative Medicines Initiative
18. juulil avanes ka IMI järjekordne (IV) taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2011. Täiendav info koos taotlemiseks vajalike juhendite ja vormidega on IMI 4. taotlusvooru veebilehel www.imi.europa.eu/content/4th-call-2011.
Huvitavaid võimalusi ravimiuuringute alaseks koostööks, täiendõppeks ja teadlasvahetuseks pakub IMI esimesest taotlusvoorust rahastatud projekt EMTRAIN, täpsem info projekti kodulehel www.emtrain.eu.

Seminar „Valorisation of FP7 R&D Results“ Hannoveris 11. oktoobril 2011
Projekt Fit For Health korraldab 11. oktoobril Hannoveris seminari „Valorisation of FP7 R&D Results“. Seminar toimub samaaegselt messiga „Biotechnica 2011“ ja on osalejatele tasuta. Lähem info ja registreerimine projekti veebilehel.
Projekti Fit for Health hiljutised ja lähema aja tegevused on kajastatud juulikuises uudiskirjas, mida saab lugeda siit.
Tähelepanuta ei maksa jätta ka sama projekti poolt hallatavat partnerite andmebaasi – huviliste profiilid on võimalik avatud taotlusvooru konkreetsete teemadega märgistada ning kattuvate huvidega partnereid on seeläbi ka lihtsam leida; vt www.fitforhealth.eu.

Euroopa Komisjon ootab kodanike arvamusi teadusteabe digimeedias  haldamise kohta. Eraldi tuuakse välja kolm küsimust:
•    Kuidas saaksid teaduspublikatsioonid paremini kättesaadavaks teadlastele ja kõigile teistelegi huvilistele?
•    Kuidas hallata teadusuuringute andmeid selliselt, et need oleksid kättesaadavad teistele teadlastele ja leiaksid taas- või täiendavat kasutamist?
•    Kuidas tagada digiallikatele parim juurdepääs ning millised on peamised barjäärid, mis takistavad teadustulemuste digitaalset säilitamist ja teistele kasutajatele kättesaadavaks tegemist?
Täiendav informatsioon koos vormiga omapoolse panuse andmiseks on sellekohasel veebilehel.

Tervishoiu riiklik programm

Juuni lõpul avanes programmi „Tervishoiuteaduste võimekuse edendamine“ (TerVE) tegevuse 1 “Eluviisi ja selle muutmist, sealhulgas riskikäitumist kujundavate tegurite analüüs ja mõju hindamine” alategevuse „Oluliste tervisemõjurite uuringud – negatiivset ja positiivset paikkondlikku tervisekäitumist kujundavad tegurid“ ideekavandite konkurss, kavandite esitamise tähtajaks on 23. september 2011. Dokumentatsioon ja juhendid on aadressil http://www2.archimedes.ee/teadus/?leht=325.

Meditsiinimetroloogia alane teadus- ja arenduskoostöö
Meditsiinimetroloogia alaseid koostöö projekte rahastab ka Euroopa Rahvuslike Metroloogiainstituutide Assotsiatsioon (European Association of National Metrology Institutes EURAMET). Osalemistingimused,  juhendid ja tööprogrammi leiab Euroopa Metroloogia Teadusprogrammi kodulehelt www.emrponline.eu.

Mikroobide ravimresistentsust käsitlev EU-US ühisseminar
28.–29. septembril toimub Brüsselis seminar EU-US Workshop: Challenges and Solutions in the Development of new Diagnostic tests to combat Antimicrobial Resistance. Osalemine on huvilistele tasuta, ent reisikulud tuleb osalejatel endil tasuda. Registreerimine ja täiendav info selle viite all.

Argo Soon
7RP tervise valdkonna konsultant
argo.soon@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud