Täna avanevad uued Euroopa teadusrahastuse konkursid

Täna avanevad paljudes Euroopa Liidu 7. raamprogrammi valdkondades teadus- ja innovatsiooniprojektide konkursid. Tegemist on seni suurima teadusprojektide konkursiga, mille käigus jagatakse uurimisrühmadele ligi 7 miljardit eurot.

Avatud on konkursid paljudes erinevates teadusvaldkondades, näiteks toetatakse projekte, mis tegelevad aktiivse vananemisega, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega ning keskkonna- ja transpordiküsimustega.

Selleaastastes tööprogrammides on põhirõhk teaduse ja innovatsiooni integreerimisel, erilist tähelepanu pööratakse keskmise ja väikese suurusega ettevõtete kaasamisele projektidesse. Projekte saavad esitada uurimisrühmad Euroopa Liidust ja kolmandatest riikidest.

Sellest aastast toimub projektikonkurssidel osalemine Euroopa Komisjoni osalejaportaalis, mis asendab seni raamprogrammi veebikeskkonnana toimunud CORDISe veebilehte. Palume varuda portaali kasutamiseks kannatust, kuna suure kasutajahuvi tõttu ei pruugi see praegu töötada.

Üldinfo uue projektikonkursi kohta on üleval ka 7. raamprogrammi veebilehel. Eestis nõustab raamprogrammis osalejaid Sihtasutus Archimedese teaduskoostöö keskus.

Kommenteerimine on suletud