Parimad 2011. aasta kasvatusteaduslikud tööd on selgunud

 

Eile  peeti Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis kasvatusteaduslike tööde konverentsi, kus anti üle preemiad ja tänukirjad selleaastase kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimatele.

Konkursile laekus sellel aastal rekordilised 48 tööd, mis puudutasid valdavalt Eesti hariduslugu ja selle ilminguid tänapäeval, erinevate vajadustega laste arenguks tingimuste loomist ning toimetulekut tänases infoühiskonnas.

“Positiivne on, et konkursi vastu tunnevad huvi ka noored – näiteks magistritöö kategooriasse esitati 25 tööd,” rääkis hindamiskomisjoni esimees Leida Talts, kes tõi murekohana välja eesti keeles publitseeritud teadustööde vähesuse – nimelt laekus konkursile vaid üks eestikeelne teadustöö.
Konkursi preemiafond on 4350 eurot, mis jagati välja seitsme erineva kategooria parimate tööde vahel. Lisaks anti välja kuus tänukirja. Töid hindas üheksaliikmeiline õppejõududest ja haridusametnikest koosnev žürii.

Kasvatusteaduslike tööde konkurssi korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Sihtasutus Archimedes ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts. Konkurss toimub juba 1989. aastasteesmärgiga väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile.

Preemiad pälvisid:

Eesti keeles publitseeritud teadustöö (750 eurot) – Aleksander Elango, Endel Laul, Allan Liim, Väino Sirk ja Veronika Varik töö „Eesti kooli ajalugu. 2. köide. 1860. aastaist 1917. aastani“ eest;
Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel (600 eurot) – Piret Soodla (Tallinna Ülikool) töö „Teachers’ judgement of students’ reading difficulties and factors related to its accuracy“ eest;
Heino Liimetsa nimeline preemia publitseeritud/aprobeeritud doktoritöö (600 eurot) – Kristi Kiilu (Helsingi Ülikool) töö „The development of the concept of music education in Estonian kindergartens, 1905−2008: A historical-critical overview“ eest;
Magistritöö (600 eurot) – Kairi Ennok (Tartu Ülikool) töö „Emotsioonide mõistmine ja selle areng eelkooliealistel lastel“ eest;
Populaarteaduslik töö (600 eurot) – Maie Tuulik (Tallinna Pedagoogiline Seminar) töö „Kasvatuse klassika“ eest;
Didaktilis-rakenduslik töö (600 eurot) – Kristi Vinter (Tallinna Pedagoogline Seminar/Tallinna Ülikool) töö „Meediamängud lasteaias: Abimaterjal õpetajatele ja õpetajakoolituse üliõpilastele meediakasvatuse läbiviimiseks koolieelses lasteasutuses“ eest;
Õpik (600 eurot) – Viire Sepp (Tartu Ülikool) töö „Andekusest ja andekatest lastest“ eest.

Tänukirjad anti:

Maie Vikatile (Tallinna Ülikool) ja Inkeri Ruokonenile (Helsingi Ülikool) preemia pälvinud Kristi Kiilu doktoritöö juhendamise eest;
Eve Kikasele (Tartu Ülikool) preemia pälvinud Kairi Ennoki magistritöö juhendamise eest;
Ringa Raidsalule (Tartu Ülikool) magistritöö „Nimisõna tüve- ja grammatiliste morfeemide kasutus viieaastastel motoorse alaaliaga lastel” eest;
Kati Mäesaarele (Tartu Ülikool) magistritöö „Narratiivi loome oskused 5−6-aastastel lastel” eest;
Marika Padrikule (Tartu Ülikool) tänukirjaga äramärgitud Ringa Raidsalu ja Kati Mäesaare magistritööde juhendamise eest.


Lisainfo: konkursi koordinaator Margit Lehis, SA Archimedes, tel 520 3270.

Kommenteerimine on suletud