Koostööpartnerite vastused haridus- ja teadusministrile

Asudes haridus- ja teadusministri ametisse, saatis Jaak Aaviksoo Haridus- ja Teadusministeeriumi arvukatele koostööpartneritele pöördumise, milles palus välja tuua haridus-, teadus-, keele- ja noorsootöö kolm tähtsamat probleemi ning nende probleemide võimalikud lahendused.

Nüüdseks on Haridus- ja Teadusministeeriumisse saatnud oma vastused juba 55 organisatsiooni ning kõigil soovijatel on alates 30. aprillist võimalik nendega tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel: http://www.hm.ee/index.php?0512430.

Koostööpartnerite ja esindusorganisatsioonide ettepanekud on väga väärtuslikud ning ministeerium alustab valdkondade kaupa täpsemat analüüsi. Valdkondlikke soovitusi ja ettepanekuid käsitletakse lähiajal  esindusorganisatsioonide konverentsidel ja koostööpartnerite nõupidamistel.

Asso Ladva
Kommunikatsioonibüroo konsultant
735 0153

Toimetaja märkus:
Vastuste hulgas on ka terve rida teadusasutuste ja teaduse tugistruktuuride seisukohti.

Kommenteerimine on suletud