Pärnus peetakse täna õpilaste teaduskonverentsi

Reedel, 15. aprillil toimub Pärnu Hansagümnaasiumis Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverents, kus autasustatakse ka tublimaid noori teadlasi.

Konverents algab kell 15.45 Pärnu Hansagümnaasiumi aulas (Kooli 13, Pärnu). Kell 16.00 algab 2011. aasta õpilaste teadustööde konkursi parimate autasustamine ning kolme parima konkursitöö esitlus. Konverents jätkub õpilasteadlaste ettekannetega laupäeval.

Selleaastane riiklik õpilaste teadustööde konkurss oli järjekorras juba kümnes. Konkursile laekus 105 tööd 52 koolist, neist 32 põhikooli ja 73 gümnaasiumi tasemel. Konkursile esitatud tööd käsitlesid suurt hulka põnevaid teemasid, näiteks katsetati uudset tekstiilide analüüsi meetodit (ATR-FT-IR spektroskoopia), millest võiks abi olla arheoloogidel; uuriti, kuidas saaks talitseda võõrliigina meie vetes elava hulkharjasussi Marenzella neglecta arvukust ja levikut Pärnu lahe piirkonnas ja seda, kuidas saavad hakkama kakskeelsetest peredest pärit lapsed.

Sel aastal olid noored konkursile esitanud ka mitmeid inseneeria valdkonda kuuluvaid töid, mille käigus oli ise midagi valmis ehitatud – näiteks käepärastest vahenditest superkondensaator, tuulegeneraator oma koolile ja arvutiprogrammi abil juhitav joonestuspink.

Parimate tööde autoritele ja nende juhendajatele jagatakse preemiatena välja 11 400 eurot. Lisaks pääsevad tublimad noorteadlased esindama Eestit Euroopa noorteadlaste konkursil ja USAs toimuval Intel ISEF konkursil.

Õpilaste Teaduslik Ühing (ÕTÜ) on 2004. aastal taaskäivitatud organisatsioon, mille missiooniks on aidata leida noortel teed teaduse juurde. ÕTÜ tegevust koordineerib ja õpilasteadlaste konverentsi korraldab Sihtasutus Archimedes.

Autasustamise ajakava:

15.45 – 16.00 Konverentsi avamine
Pärnu Hansagümnaasiumi direktor Silja Kikerpill
Pärnu abilinnapea Jane Mets
Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Ülle Kikas

16.00 – 17.15 Õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimate autasustamine
Ülevaade konkursi žürii tööst, žürii esimees Rait Toompere
Parimate noorte teadlaste ja nende juhendajate autasustamine
Kolme parima konkursitöö esitlus

Lisainfo: Sihtasutuse Archimedes teaduse populariseerimise üksuse juhataja Terje Tuisk, 511 0356, terje.tuisk@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud