Julge olemise hetkeseis raamprogrammis

Viimasel julgeoleku projektikonkursil osalesid Eesti partnerid kokku 14 projektis, neist kümme jõudsid üle künnise. Allapoole künnist jäänud taotluste hulgas oli kahjuks ka üks Eesti koordineeritav projekt. See on läbi aegade kõige edukam julgeoleku alane konkurss, kus Eesti nii aktiivselt osales. Mitu Eesti osalusega projekti rahastuse saab, selgub juba läbirääkimiste käigus.

burglar1Alustuseks kõige olulisemast ehk sellest, kuidas on Eestil  viimasel ajal julgeoleku projektikonkursil läinud. Teatavasti on seni järgitud kutsetes head tava ja avaldatud igal aastal, tavaliselt juuli keskpaigas, uus projektikonkurss. Nii ka 2010. aastal. Etteruttavalt võib öelda, et käesoleval aastal on kavas avaldada uus kutse 19. juulil.

2010. aasta kutse eelarveks oli ette nähtud  221,43 miljonit eurot, kokku laekus 307 taotlust mahus 1,070 miljardit eurot, nendest seitse projekti ei vastanud tehnilistele nõuetele ja seega neid evalveerimisse ei kaasatud.

Alljärgnevalt ülevaatlik tabel laekunud projektide rahastusskeemidest:

Tegevuse kood/valdkond

Taotluste koguarv

Tingimustele vastavate taotluste koguarv

Hinnatud taotluste arv

IP

38

1

2,63%

37

97,37%

CSAs, NoE, FPs

269

6

2,23%

263

97,77%

KOKKU

307

7

2,28%

300

97,72%

Nagu  tabelist näha, laekus kõige rohkem taotlusi CSA, NoE ja FP valdkonnas. Integratsiooniprojektide osakaal jäi tagasihoidlikuks, mis on seotud antud projektide suure eelarvega ja laiaulatuslikku rahvusvahelist koostööd nõudva tegevusega.

Evalveerimisel osales 140 eksperti, nendest 47 olid naised (33,5%), mis on soolise printsiibi olulisusest lähtudes küllaltki hea tulemus .

Projektide ettevalmistamise protsessis osales 3064 partnerit, nendest 788 olid VKEd (25,72%).

Partnerite jagunemist iseloomustab järgmine tabel:

Partneri tüüp

Hinnatud taotlusi

Taotlusi pingereas

Edukuse protsent

Kõrgem või keskharidus

886

143

16,14 %

Kasumit taotlev erafirma (välja arvatud haridus)

1076

219

20,35 %

Avalik sektor (sh teadus ja haridus)

348

91

26,15 %

Teadusasutused

607

150

24,71 %

Muud

147

29

19,73 %

KOKKU

3,064

632

21,42 %

Eesti partnerid osalesid kokku 14 esitatud projektis, neli nendest jäid kahjuks alla künnise, ühel juhul oli tegemist koordineeritava projektiga. See on läbi ajaloo kõige edukam kutse, kus Eesti nii aktiivselt osales. Mitu Eesti osalusega projekti rahastuse saab, selgub täpsemalt läbirääkimiste käigus, seega pöidlad pihku!

Tulevase, järjekorras juba viienda konkursikutse ettevalmistused käivad hoogsalt. Teemade ring on sulgunud, kuid praktiliselt juunikuuni käivad arutelud ja programmi n-ö kosmeetilised muudatused. Uus kutse peaks plaani kohaselt avanema juulis (esialgsete prognooside kohaselt 19. juulil).

Indikatiivseks eelarveks on ette nähtud 245,4 miljonit eurot ja kutse sulgumise tähtajaks 23. november 2011, nagu ikka, kell 17.00 Brüsseli aja järgi. Jätkuvalt on prioriteetseteks valdkondadeks rahvusvaheline koostöö, võitlus (küber)kuritegevusega, turvaline piiriületamine ja transport.

Edastan üleskutse osalemiseks uue raamprogrammi kujundamisel: http://archimedes.ee/index.php?id=450.

Üritusi:
Security research and Europe’s societal challenges: what do citizens expect?: 08.06.2011, Oslo

Kasulikku lisainfot:

Konkursikutsete juhendite ja muude abistavate dokumentidega on võimalik tutvuda CORDISe kodulehel.

CORDISe kodulehel:

  • Tööprogramm
  • Käimasolev konkurss
  • Info, kuidas kirjutada projekti
  • jne

Pakilised küsimused:
REA-security-projects@ec.europa.eu

Demos phase 1 ja 2 lisainfot; muud teemakohased küsimused:
entr-security-research@ec.europa.eu

Edukad projektid:
https://www.archimedes.ee/edukad/

Einar Mikson
SA Archimedes, 7RP julgeoleku ja kosmose konsultant
einar.mikson@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud