Incontacti andmebaasi esimene aasta

Eelmise aasta südasuvel avanesid üheagselt peaaegu kõik ELi 7. raamprogrammi konkursid. Päev enne seda oli SA Archimedese teaduskoostöö keskus avanud veebipõhise abivahendi neile, kes on huvitatud rahvusvahelisest koostööst raamprogrammis. Kümnes prioriteetses valdkonnas avati 75 konkurssi, mis olid suunatud koostööle nn kolmandate riikidega. Nagu näeme jooniselt 1, oli kõige rohkem konkursse toidu, põllumajanduse, biotehnoloogia ning keskkonna valdkonnas.

Joonis 1. Rahvusvahelisele koostööle suunatud konkursside arv valdkondade lõikes

fig1

Kes  andmebaasi kasutasid?

Selline küsimus võib tekkida, sest Eesti ei pruugi oma väiksuse tõttu olla just kõige atraktiivsem koht laiahaardelise teaduskoostöö edendamiseks. Vastuse küsimusele võib anda veebistatistika analüüs. Perioodil 19. juuli 2010 kuni 31. märts 2011 külastati andmebaasi 4758 korda 3278 külastaja poolt 133 riigist. Nagu näeme jooniselt 2, on need riigid, kust mitte keegi andmebaasi ei külastanud, vähemuses. Riikide pingerea moodustavad Saksamaa (650), Itaalia (428), Eesti (320), Valgevene  (305), Prantsusmaa (251), Hispaania (209), Suurbritannia (164), Venemaa (152), Tadžikistan (136), Belgia (119).

Kuidas andmebaas leiti?

Andmebaasi leidmiseks on kasutatud viitavaid saite (1838 korral), otsimootoreid  (1567 korral), samuti otseteed (1353 korral). Enimkasutatavad brauserid olid Internet Explorer (2006 külastust), Firefox (1820 külastust), Chrome (433 külastust), Opera (316 külastust), Safari (165 külastust).

Joonis 2. Külastuste geograafia (20. juuli 2010 31. märts 2011)

fig2

Mille vastu huvi tunti?

Kokku vaadati andmebaasi 48 lehte 13 507 korda. Nagu arvata, olid üldised leheküljed kõige enam külastatavad. Kõige suuremat huvi tunti järgmiste konkursside vastu: FP7-KBBE-2011-5-CP-CSA, FP7-ENV-2011, FP7-HEALTH-2011-single-stage, FP7-INCO-2011-6, FP7-TPT-2011-RTD-1.

Kuidas edasi?

Hetkel valmistatakse ette järgmist konkursside vooru. Eeldatavasti avatakse see südasuvel. Leheküljelt https://www.archimedes.ee/incontact/home  leiab uusi andmeid rahvusvahelise koostöö kohta juba paari päeva jooksul pärast Euroopa Komisjoni poolse ametliku informatsiooni avaldamist.

Kommentaarid ja küsimused: ulle.must@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud