Asutati Baltikumi Fotoonika Klaster

7. aprillil 2011 asutasid kuus Eesti ja kaks Läti fotoonika valdkonna arendustegevusega tegelevat ettevõtet – Tartu Ülikooli Füüsika Instituut ning Tallinna Tehnikaülikooli Materjaliteaduse Instituut – Baltikumi Fotoonika Klastri (inglise k Baltic Photonics Cluster (BPC)).

Oma huvist Baltikumi Fotoonika Klastriga (BPC) liitumiseks on teatanud veel mitmed Baltikumi optika valdkonna ettevõtted ja teadusasutused. BPS presidendiks valiti AS Laser Diagnostic Instruments juhatuse esimees Dr Sergei Babitšenko.

BPC eesmärgiks on edendada Balti riikide fotoonika valdkonna arendustegevust, BPC liikmete poolt välja arendatud seadmete tootmist ja turustamist läbi ühise arendustegevuse ning mitmete Euroopa fotoonika valdkonna suur- ja väikeettevõtete ühenduste (sh klasterite) Euroopa Fotoonikatööstuse Konsortsiumi (European Photonics Industry Consortium (EPIC)), aga ka valdkonna arendamisest huvitatud kohalike ning rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö kaudu.

BPS peab oma eesmärgiks ka fotoonikaga seotud hariduse, baas- ja rakendusuuringute ning arendustegevuse edendamist Balti riikides. BPC määratleb fotoonika valdkonna ühised tööstuse, teaduslikud, tehnilised, poliitilised, sotsiaalsed ja majanduslikud eesmärgid ning loob tegevuskava vastavate eesmärkide elluviimiseks.

Lisainfo: BPC koordinaator Aarne Leisalu, Ph.D., 504 4102, Aarne@ldi.ee

Kommenteerimine on suletud