Teaduse populariseerimise projektikonkurss – taotluste esitamise tähtaeg 4. aprill 2011

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eelarve on sel aastal 152 253 eurot.

Konkursile võivad taotlusi esitada kõik Eestis teadust populariseerivad füüsilised- ja juriidilised isikud.

Konkursile võib taotlusi esitada teadust populariseerivate tegevuste toetamiseks, sh

  • avalikkusele ja õpilastele suunatud ürituste, tegevuste ja konkursside korraldamine
  • õpiotstarbeliste audio-visuaalsete materjalide koostamine
  • näituste korraldamine ja väiksemahuliste eksponaatide soetamine
  • teaduspäevade, töötubade ja konverentside korraldamine
  • teadusteemaliste artiklite ja rubriikide avaldamine meedias
  • muude teadust populariseerivate ürituste ja tegevuste läbiviimine.

Konkursile ei või esitada taotlusi, mille tegevused on rahastatud teaduse populariseerimise avatud taotlusvooru „Teeme“ kaudu.

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu.

Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

2011. aasta konkursi lisaeesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa Teadusaasta 2011/2012 eesmärkide täitmisele  (lisainfo http://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=408).

Konkursi tingimused, taotlusele esitatavad nõuded ja juhised esitamiseks leiate aadressilt www.archimedes.ee/teadpop

Lisainfo:  Margit Lehis, margit.lehis@archimedes.ee, tel 730 0335 või Terje Tuisk, terje.tuisk@archimedes.ee, tel 730 0333

Kommenteerimine on suletud