7. raamprogrammi tervise valdkonna uudised 2011. aasta kevadel

Oma viiendal tegevusaastal on 7RP omandanud juba regulaarse tsüklilise rütmi, kus talvel ja varakevadel selguvad eelmise taotlusvooru tulemused ning samal ajal ettevalmistatava uue taotlusvooru avanemine toimub suve keskpaigas. Nii toimub see ka aastal 2011, kus sarnaselt kahe eelmise aastaga võib uuele taotlusvoorule taotlusi esitama hakata eeldatavasti alates juuli lõpust.
Mida on oodata uuelt taotlusvoorult? Olgu siinkohal välja toodud mõned Euroopa Komisjoni esindajate kommentaarid uuele, 2012. aasta tööprogrammile:

  • Avatud teemasid saab küll olema vähem, ent enamikul teemadel rahastatakse mitut (kuni nelja) projekti. Samas ei ole mitmed teemad liiga spetsiifilised, vaid mõnevõrra laiemad ja võimaldavad taotlejail endil kitsama fookuse määratleda. Samamoodi püütakse jätta taotlejatele enam vabadust projektide eelarve, kestuse ja sobiva profiiliga partnerite kaasamisel konsortsiumisse.
  • Teiselt poolt, püüdes hoida jätkuvalt fookuses ka innovatsiooni ning edendada VKEde osalust ning koostööd ELi väliste partneritega, on mõne teema raames projektide n-ö masinavärk küllalt rangelt ette kirjutatud. Nii on ligi pooled teemad VKEde kaasamisele orienteeritud, kus vastavalt EK soovile peab 30% konsortsiumite eelarvetest minema osalevatele VKEdele. Tuginedes varasemate taotlusvoorude kogemusele, võib see osutuda ülemäära ambitsioonikaks nõudeks, mis võib mõnelgi juhul hoopis häirida optimaalse konsortsiumikoosseisu loomist.
  • Kas selgi korral avatakse ka üks HIP (High Impact Project) eelarvelaega 30 M€, ei ole veel päriselt selge. Valdav enamus programmikomitee liikmetest on leidnud, et taolise summa jagunemine mitme raamprogrammi mõistes ‘tavalise’ projekti vahel võimaldaks luua optimaalsemaid konsortsiume, lihtsustaks projekti juhtimist ning pakuks kokkuvõttes osalemisvõimalusi enamatele partneritele. Lõplik otsus, kas ja kuidas taolise projekti rahastamine aset leiab, lükati aega, mil eelmise taotlusvooru kaks samalaadset projekti on lõpliku hinnangu saanud.
  • Kõikidel teemadel on sel korral eeldatavasti kaheastmeline taotlusprotseduur.

Jäägem põnevusega ootama, milliseks kujuneb tööprogramm pärast EK ametnike viimast lihvi. Senise variandiga on allakirjutanu vahendusel võimalik tutvuda juba praegu.
Viimane taotlusvoor, mille tähtajad jäid möödunud aasta sügisesse, Eesti partneritele erilist rõõmu ei pakkunud. Üheastmelises taotlusvoorus osales viis Eesti partnerit, paraku ükski nende osalusel esitatud projekt edukaks ei osutunud. Selle taotlusvooru tulemuste juures torkab silma ELi uute liikmesmaade üldine madal edukusmäär: Bulgaaria 0/2 (lugejaks edukate taotluste arv, nimetajaks esitatud taotluste arv), Leedu 0/9, Läti 0/3, Poola 0/20, Rumeenia 4/13, Slovakkia 0/5, Sloveenia 0/3, Tšehhi 1/8. Edukaks võib lugeda üksnes Ungari osalust – 22 esitatud taotlusest osutus edukaks 6 (27%), nende hulgas on ka üks projekt, mida Ungari asutus koordineerib.

Ka kaheastmelise taotlusvooru esimeses etapis Eesti partnerite initsiatiivil esitatud kolm lühitaotlust ei osutunud edukateks. Kuna täismahus taotluste hindamine on hetkel käimas, siis pole veel avalikustatud ka teise vooru pääsenud projektide konsortsiumite partnerite andmed ja nii polegi praegu teada, kas nende projektide kaudu Euroopa teadusraha Eestisse tulemas on või mitte.

Valmistumaks 7RP tervise valdkonna järgmiseks taotlusvooruks võib osaleda järgmistes ettevõtmistes:

Avatud infopäev 7RP tervise valdkonna uue taotlusvooru tööprogrammi tutvustamiseks toimub Brüsselis 9. juunil 2011, täpsem info veebilehel http://ec.europa.eu/research/health/events-05_en.html. Üritusel osalemine on tasuta.

Järgneval päeval, 10. juunil toimub samas projekti Health-NCP-Net kaasabil partnerlusüritus, kus on võimalik kohtuda potentsiaalsete partnerite või erinevate maade tervise valdkonna NCPdega. Täpsemat infot ürituse kohta ja üritusele registreeruda saab lähiajal projekti veebilehel www.healthncpnet.eu.

Projekti “Fit for Health” eestvedamisel toimub raamprogrammis osalejatele mõeldud tasuta koolitusüritus Budapestis juba 6. aprillil 2011. Kes seal kandis juhtub olema – toimub ju Ungari eesistumise raames sel kevadel Ungaris päris palju üle-euroopalisi üritusi – kasutage juhust. Koolitusele saab registreeruda 1. aprillini projekti veebilehel www.fitforhealth.eu.
Sama projekt haldab ka partnerite andmebaasi, kuhu tasuks igal uurimisrühmal oma profiil üles laadida. Andmebaas võimaldab märksõnade ning tööprogrammis esitatud teemade abil hõlpsasti vastava kompetentsiga partnereid leida ja samamoodi võib profiili andmebaasis olemasolu korral sattuda kavandatava projekti konsortsiumi liikmeks. Kogu protseduur on lihtne ja tasuta, vajadusel saab nõu ja abi allakirjutanult.

Muudest üritustest

Äsja avanes registreerimine 12.13. mail 2011 Brüsselis toimuvale personaalmeditsiini konverenetsile, vt http://ec.europa.eu/research/health/events-06_en.html.

7RP projekti TRANSVAC raames loodud platvorm pakub üle-euroopaliselt vaktsiinide arendajatele tasuta kasutamiseks mitmeid taristuid ja teenuseid, vt lähemalt: http://www.transvac.org/open-call.

Ja lõpuks, milline peaks olema järgmine raamprogramm?
SA Archimedes pakub võimalust kaasa lüüa järgmise raamprogrammi põhimõtete kujundamises. Vastav juhend ja lingid on Archimedese kodulehel: http://archimedes.ee/index.php?id=450.

Argo Soon

argo.soon@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud