Tõnis Lukas: Evalveerimine hoiab Eesti teaduse konkurentsivõimelisena

27. jaanuaril peetakse Tartus Dorpati konverentsikeskuses konverentsi „20 aastat teadusevalveerimist Eestis“, mis analüüsib Eestis läbi viidud nelja teaduse hindamise käigus tehtud otsuseid.

1991. aastal otsustati, et Eesti teaduse ühest süsteemist teise liikumiseks on tarvis ressursside sujuvat ümberjagamist ja teaduse muutmist ülikoolikeskseks. Selleks otsustati korraldada esimene  teaduse rahvusvaheline hindamine. „Rahvusvaheline hindamine on vajalik, sest ka haige ei saa endale ise diagnoosi panna,“ kirjutas tookord akadeemik Peeter Saari. 1991. aasta  evalveerimise viisid läbi Rootsi eksperdid, raha selleks eraldas Rootsi valitsus.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas: „Eesti teaduse kõrget taset tunnustati hiljuti Tartus toimunud Euroopa haridus- ja teadusministrite ning riikide teadusfondide juhtide nõupidamisel. Nii ametlikus teabes kui ka ajakirjanduses, näiteks ajakirjas Nature on rõhutatud Eesti kiireid muutusi teaduskorralduses, mis tegid meie teadussüsteemi rahvusvaheliselt tunnustatuks ja tulemused kvaliteedipõhisteks. Rahvusvaheline evalveerimine oli üks neid julgeid samme, mis Eesti teadust tippkonkurentsis on hoidnud.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Andres Koppeli hinnangul on 20 aastat tagasi tehtud esimese rahvusvahelise evalveerimise mõju Eesti teadussüsteemi väljaarendamisele olnud väga suur. „Rootsi kolleegide antud soovitusi võeti üheksakümnendate aastate keskel väga tõsiselt, need aitasid üles ehitada  läänelikele väärtustele orienteeritud teadussüsteemi. Selle Rootsi teadlaste abi  ulatusest saame täiel määral aimu alles nüüd, eriti siis, kui võrdleme Eesti ja mõne teise meiega samalt lähtepositsioonilt alustanud saatusekaaslase teadussüsteemi tõhusust,“ ütles Koppel.

Sellest ajast on Eestis toimunud veel kolm teadus- ja arendustegevuse evalveerimist: aastatel 1994, 2000–2003 ja 2010. Konverentsil heidetakse lühipilk neile neljale evalveerimisele, lisaks tutvustatakse teiste riikide analoogilisi kogemusi, arutletakse evalveerimise metoodiliste ja sisuliste küsimuste üle ning vaetakse teaduse hindamise perspektiive Eestis.

Konverentsi avab Eesti Teaduste Akadeemia president professor Richard Villems, ettekannetega esinevad 1991. aastal Eesti Teadusfondi Nõukogu esimehena töötanud professor Peeter Saari, 2010. aasta korralise evalveerimise hindamiskomisjoni esimees professor Roland Axtmann ja Inglismaa kõrgharidust rahastava nõukogu teaduspoliitika osakonna juhataja Paul Hubbard.

Konverentsi korraldab Sihtasutuse Archimedes teaduskompetentsi nõukogu büroo koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Kommenteerimine on suletud