Projekt „Boost BioBusiness“ toetab Eesti ja Läti biotehnoloogia sektorit ka 2011. aastal

Koostööprojekt „Boost BioBusiness“, mis algas eelmise aasta veebruaris, algatati Eesti ja Läti vaheliste paremate koostöötingimuste loomiseks. Projekti põhieesmärgiks on edendada Eesti-Läti biotehnoloogia ja meditsiini valdkonna informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alast koostööd, tõstes sellega ühtlasi ka piirkonna konkurentsivõimet maailmas. Projekti raames korraldatakse mitmeid erinevaid üritusi, seminare ja koolitusi tõstmaks ettevõtete teadlikkust oma ja naabermaa biotehnoloogia ja meditsiini valdkonna ettevõtetest, tegemistest, kasutatavatest tehnoloogiatest, tugevustest ja nõrkustest.

22. ja 23. novembril 2010 toimus Riias Eesti ja Läti regiooni biotehnoloogia ja meditsiini valdkonna Inno1ettevõtetele ja teadlastele mõeldud kahepäevane kontaktüritus. Üritus toimus Läti Orgaanilise Sünteesi Instituudis (Latvian Institute of Organic Synthesis) ja Läti Biomeditsiiniliste uuringute ja õppekeskuses (Biomedical Research and Study Centre).

Osalejateks olid mitmed erinevad biotehnoloogia ja meditsiini valdkonna ettevõtted Eestist ja Lätist. Osalejatel oli suurepärane võimalus tutvuda mitme Läti instituudiga, nende ruumidega, laboritega, töökorraldusega, n-ö läbida tööprotsess ideest lahenduseni ja isegi piiluda tulevikku. Samuti said Eesti ettevõtete esindajad soovi korral külastada teisi samas valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Ettevõtted jagasid oma kogemusi turule sisenemise ja seal püsimise kohta; arutasid valdkonna kitsaskohti ja võimalusi; rääkisid uutest perspektiividest, rahastamisvõimalustest ja arengusuundadest. Ürituse käigus said mitmed ettevõtted vastuseid neid huvitavatele küsimustele ning muredele. Toimus kuus erinevat ettevõtetevahelist kohtumist, mille tulemuseks oli mitme olulise kontakti vahetumine koos ideede ning koostöövõimaluste arutamisega ning ka reaalse koostöö alustamine kahest erinevast riigist pärit ettevõtete vahel.

2010. aasta 4. oktoobril toimus koostöös Tartu Linnavalitsusega Eesti-Läti biotehnoloogia-alane ümarlaud, kus Lõuna-Eesti ja Läti biotehnoloogia mitmed tublid teadlased ning ettevõtjad tutvustasid vastastikku oma tegevusvaldkondi ja saavutusi. Tegelikult ei olegi väga palju neid üritusi, kus ka näiteks Tartu Ülikooli biotehnoloogia valdkonnas tehtavast teadusest ülevaade antakse, seetõttu hindas enamik osalejaid seminari informatiivseks ja kasulikuks. Ettekannetest sai kinnitust ka teadmine, et hoolimata mõnede ettevõtete omavahelisest tihedast koostööst, on sidemed Eesti-Läti vahel pigem napid, iseäranis teadusasutuste vahel.

2010. aasta 5. oktoobril andis Göteborgi ettevõtte Professional CIP Services intellektuaalomandi (IO) spetsialist Andrew Telles ühepäevase koolituse raames ülevaate IO A-st ja B-st, puudutades eeskätt neid aspekte, mis on omased biotehnoloogiale ja teadusele.

Projekti raames korraldatakse lisaks mainitud üritustele veel mõndagi huvitavat: kohalikke ning regionaalseid ümarlauakohtumisi; ideede vahetamist võimaldavaid ja partneritega kohtumiseks mõeldud kontaktüritusi; ettevõtetevahelisi töötajatevahetusi, tänu millele saavad ettevõtted n-ö käest kätte jagada kogemusi, teadmisi ning oskusi. Koostatakse biotehnoloogia valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja uurimisrühmade kataloog ja analüüsitakse valdkonna edukust tagavaid ning pidurdavaid tegureid. Projekti raamesse mahuvad ka koolitused, millest mõni on üldisem (nt teaduse ja innovatsiooni rahastamisest; samuti on IO küsimused pigem laiema ringi teema), mõni aga valdkonnaspetsiifilisem.

Üritustele oodatakse kõiki piirkonna biotehnoloogia ja meditsiini valdkonna nii alustavaid kui ka juba pikemat aega tegutsenud ettevõtteid ja teadlasi. Kõiki projekti raames korraldatud üritusi on osaliselt toetanud Eesti-Läti programm ning üritused on kõigile osalejatele tasuta.
Informatsiooni projekti juba toimunud tegemiste ja 2011. aastal plaanitavate ürituste kohta leiate veebilehelt Boost Biobusiness.

Tiina Kuura,  Biotehnoloogia ja Meditsiini Ettevõtluse Arendamise SA, tiina@biopark.ee

Argo Soon, SA Archimedes, argo.soon@archimedes.ee

<!–[endif]–><!–[if gte mso 9]> Normal 0 false 21 false false false ET ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–>

Lisainfo: Margit Ilves, biopark@biopark.ee

Kommenteerimine on suletud