Projekt „Boost BioBusiness“ loob tulevikuvõimalusi

Kui kaugel Eestist asub Läti? See esmapilgul lihtne ja tobe küsimus võib omandada hoopis iseäraliku tähenduse, kui vaatenurka muuta. Kui näiteks vaadelda Eesti ja Läti biotehnoloogiat kui teadusvaldkonda või ärisektorit, siis muutub vastamine keerukamaks. Millised on prioriteedid ja millistes biotehnoloogia niššides ollakse tublimad?

Koostööprojekt „Boost BioBusiness“, ametliku pealkirjaga „Boosting Cross-border Enterpreneurship in Life Sciences and Medicine related to Biotechnology and Medical ICT between Estonia and Latvia“, algatati lähiriikide vaheliste paremate koostöötingimuste loomiseks. logo6Projekti eesmärgiks on edendada Eesti-Läti biotehnoloogia ja meditsiini valdkonna informatsiooni ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alast koostööd, tõstes sellega ühtlasi ka piirkonna konkurentsivõimet maailmas. Üksnes siis, kui panustada oma energiat sellesse ideedest ja võimalustest tulvil valdkonda ning pakkuda erinevaid lahendusi koostöö ning teaduse arenguks, muutub meie piirkond maailmatasandil silmapaistvamaks teaduskeskuseks.

Projekti üheks põhiliseks ülesandeks on tõsta Eesti ja Läti biotehnoloogia alal tegutsevate ettevõtete teadlikkust oma ja naabermaa antud valdkonna tegemistest, kasutatavatest tehnoloogiatest, tulevikusuundadest, tugevustest ja nõrkustest ning seeläbi soodustada koostööd. Seoses sellega tegeletakse aktiivselt ettevõtete ja teaduslike uurimisrühamde kataloogi ning virtuaalse võrgustiku loomisega, mille kaudu saab realiseerida aktiivset koostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Samuti on üheks oluliseks ülesandeks seatud Eesti ja Läti biotehnoloogia- ja meditsiiniettevõtete regioonivälise nähtavuse parandamine, edendades tugeva, toimiva ning silmapaistva piiriülese koostöövõrgustiku loomist. Olulisteks „tööriistadeks“ selle kõige saavutamisel on koolitused, ümarlauakohtumised, partnerlusüritused ja külastused naaberriigi partnerasutustesse.

Est-Lat logoTähelepanuta ei saa jätta ka projekti eesmärki parandada ettevõtete teadmisi ja teadlikkust innovaatiliste ideede äratundmise ja rakendamise ning kommertsialiseerimise valdkonnas, mille saavutamiseks koostatakse intellektuaalomandi kaitse (Intellectual Property Rights) ja business-to-business-turunduse alaseid infokogumikke. Lisaks eelnevale organiseeritakse projekti raames ettevõtetevahelisi töötajatevahetusi ning luuakse kanaleid teabe koondamiseks ja vahendamiseks.

Projekti Eesti-poolseteks partneriteks on Biotehnoloogia ja Meditsiini Ettevõtluse Arendamise SA, kes on ühtlasi ka projekti koordinaatoriks, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut ja SA Archimedes. Läti-poolseteks partneriteks on Läti Tehnoloogiapark, Läti Ülikooli Innovatsioonikeskus ja Läti Elektroonikatööstuse Ettevõtluse Innovatsiooni Keskus.

Taustaks

map_1728cEesti-Läti programmi eesmärgiks on edendada piirkonna jätkusuutlikku arengut ning majanduslikku konkurentsivõimet integreeritud ja piire ületava lähenemise abil nii majanduslikule ja sotsiaalsele kui keskkonna arengule viisidel, mis kaasavad ning millest saavad kasu kohalikud elanikud ja kogukonnad. Programmi piirkondadeks on Lõuna- ja Lääne-Eesti maakonnad ning Põhja- ja Lääne-Läti maakonnad.

Lisainfo: http://www.estlat.eu/programme/about-programme/

Informatsiooni projekti juba toimunud tegemistest ja uudiseid 2011. aastal toimuva kohta leiate veebilehelt Boost Biobusiness.

Tiina Kuura,  Biotehnoloogia ja Meditsiini Ettevõtluse Arendamise SA, tiina@biopark.ee

Argo Soon, SA Archimedes, argo.soon@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud