IKT SME taotlusvooru avamine

1. veebruaril 2011 avatakse IKT SME taotlusvoor. IKT SME konkursivooru taotluste esitamise indikatiivne tähtaeg on 28. aprill 2011 kl 17.00 Brüsseli aja järgi.  Võimalike muudatuste korral tähtaegade osas saab infot siit: http://archimedes.ee/teadus/index.php?leht=59.

Keeletehnoloogia valdkonnas avatakse üks alateema, „VKE algatus digitaalsisu ja keelte alal“ (SME initiative on Digital Content and Languages), eelarve kogumahus 35 miljonit eurot:

language

a)VKE algatus digitaalsisu ja keelte alal“ (SME initiative on Digital Content and Languages)  (rahastamisskeem: STREP: 26 miljonit eurot, CSA: 9 miljonit eurot);

Eeldatav mõju:

  • Euroopa konkurentsipositsiooni paranemine mitmekeelsel digitaalturul kodanikele ja äriettevõtetele paremate teenuste võimaldamise kaudu.
  • Programmi sisenejate ja kogenud osalejate vahel uute partnerlusvormide kujundamine vähendab arenduskulutusi ja lühendab turule jõudmise aega, stimuleeerides innovatsiooni ja laiendades turgusid.
  • Tulemustepõhine teadmiste ülekanne uurimiskeskuste (ja nende allasutuste) ja progressiivse tehnoloogia pakkujate (eelkõige VKEde), andmetarnijate ning sisuhaldajate vahel.

Rivo Raamat
7RP konsultant, Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Kommenteerimine on suletud